exploded viewde situatie in vogelvlucht
Brede School Duinterpen, Sneek
opdrachtgever: Hevo BV
architecten: Hans van den Dobbelsteen, Martin Huiskes
medewerkers: NilgŁn Kinsiz

Een tweetal scholen, een grote sportaccomodatie en diverse ruimten voor kinderopvang. Op een beperkte lokatie is het landschappelijke thema van het 'bouwen op een terp' als uitgangspunt gekozen.
De organisatie van het gebouw is even verrassend als simpel: door de scholen om de sportaccomodatie te organiseren, ontstaat een zeer compact gebouw met een enorme flexibiliteit. Gebruik makend van niveauverschillen ontstaat een ruimtelijk interessant binnengebied, waarin veel aandacht aan individuele identiteit is besteed.

  
< vorige pagina