Malburgen, Arnhem
opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem
architecten: Hans van den Dobbelsteen, Erik Beeren
medewerkers: Alphons Wielens
oplevering: 2009

Tien jaar is er intensief gewerkt aan de verbetering van de wijk Malburgen. Door een grootscheepse herstructurering van de Vogelaarwijk is met sloop, nieuwbouw, renovatie en het opknappen van het openbaar gebied een nieuw leven in de wijk geblazen. Het door LKSVDD architecten aangepakte plandeel bestaat uit twee delen. De buitenring die aansluit op de omringende structuur van de wijk en de hof met haar eigen sfeer en karakter. Voor de buitenring is gekozen voor een architectuur die
goed aansluit op de omringende bebouwing, met roodbruine baksteen, terracottakleurige keramische pannen en witte accenten in de vorm van omtimmerde goten en erkers. Dit zijn elementen die je ook elders in Malburgen aantreft. De hof vormt met zijn expressieve architectuur de verrassing van de wijk. Ruime erkers in combinatie met beschutte entrees en lage dakgoten zorgen voor een afwisselend gevelbeeld dat goed aansluit bij de schaal van het hofje.

  
< vorige pagina