/Foto mappen/actueel/fort t hemeltje

Nieuws// Duurzame herbestemming  

Fort bij t Hemeltje

Op het terrein van Fort Vechten te Bunnik is een kennisoverdrachtsessie gehouden met als doel het verzamelen van kennis over de forten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Onder leiding van het projectbureau De Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben  opdrachtgevers, beleidmakers, ontwerpers en aannemers met veel enthousiasme vanuit verschillende invalshoeken in diverse workshops gediscussieerd. LKSVDD was een van de deelnemende partijen. 

Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomsten is te komen tot een  vademecum voor en over de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

LKSVDD was vertegenwoordigd vanwege onze betrokkenheid bij de herontwikkeling van Fort bij t Hemeltje. Voor dit project hebben wij de unieke kans gekregen om voor  de stichting Insid, vertegenwoordigd door Non Solus advies, een visie te ontwikkelen voor een duurzame herbestemming voor de historische gebouwen op het terrein van Fort bij t Hemeltje.

Samen met Non Solus advies [visionair], Forte advies [landschap] en Cauberg Huygen [installatie en milieu] is een ontwerpfilosofie ontwikkeld waar de beoordelende partijen met veel enthousiasme op hebben gereageerd.

Een ontwikkeling anno 2009 met een promesse naar de toekomst en met eerbied voor de historische bebouwing en haar verleden.

 

Meer informatie over Fort bij 't Hemeltje

 

 
< vorige pagina