/PROJECTMAPPEN/leren/G11309 De Plantage
Nieuws// Integraal Kindcentrum de Plantage
In Geldermalsen heeft LKSVDD architecten de architectenselectie gewonnen voor een Integraal Kind Centrum in de nieuw te bouwen wijk De Plantage. In het kindcentrum zal een tweetal scholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en een dubbele sportzaalvoorziening worden ondergebracht.
Daarnaast zullen in hetzelfde complex tevens schoolwoningen worden gerealiseerd die, afhankelijk van de vraag, ingezet kunnen worden voor de onderwijsfunctie, dan wel als woonvoorziening. Passend bij de toekomstige wijk zal het nieuwe gebouw een statige uitstraling, met een ouderwetse kwaliteit, eigentijdse voorzieningen en moderne techniek.
Flexibiliteit, duurzaamheid en functionaliteit zullen het gebouw een lange levensduur garanderen. Het gebouw zal gefaseerd gebouwd worden met een uiteindelijke omvang van ruim 5500 m2 BVO.
 
< vorige pagina