BNA Onderzoek heeft in samenwerking met architect Joost Hovenier (Office Winhov) een studie verricht of en hoe de architectuur bij kan dragen aan energiezuiniger wonen. Vanuit LKSVDD heeft architect Martin Huiskes deelgenomen aan workshops, waarvan Joost Hovenier de uitkomsten heeft gebruikt voor zijn artikel. Deze zogenoemde verkenning ‘Energiebesparing met de plattegrond’ toont aan dat de architect naast de installateur toegevoegde waarde heeft als het gaat om een lagere energierekening. De belangrijkste conclusie uit de verkenning is dat innovatie en experiment in de woningplattegrond van meerwaarde kan zijn voor energiezuinige oplossingen. Naar brochure woningtypologie&energie V5