Plechelmusschool, Hengelo

In opdracht van de dr. Schaepmanstichting, hebben we de leegstaande Heilige Hartkerk in Hengelo getransformeerd tot het nieuwe schoolgebouw van Daltonbasisschool St. Plechelmus.plechelmusschool (11)

Om op een respectvolle manier met het bestaande gebouw om te gaan, is ervoor gekozen om de school en de kerk als twee aparte entiteiten zichtbaar te laten. Buiten is dat zichtbaar door de nieuwe ingrepen in het gebouw met een stalen kader te markeren. Binnen zijn twee volumes zelfstandig in de ruimte gepositioneerd. Hierdoor blijft het bestaande kerkgebouw herkenbaar.

 

plechelmusschool (8)

De inspirerende samenwerking tussen architect en opdrachtgever is beloond met de Gouden Piramide 2010 voor Anneke Kuipers (foto), directrice van de school.

plechelmusschool (4)

Ruimtelijke vertaling van het Daltononderwijs

plechelmusschool (1)

De filosofie van het Daltononderwijs is ruimtelijk vertaald door twee lokalen met een insteekverdieping te combineren waardoor zowel groepsgewijs als groepsoverstijgend individueel gewerkt kan worden.

 

 

plechelmusschool (9)


 

 

 

 

plechelmusschool (3)

Erkenning

Het gebouw is in 2009 genomineerd voor de Prijs Herbestemming Religieus Erfgoed. Deze prijsvraag was gericht op inspirerende plannen voor de neven- of herbestemming van religieuze gebouwen. Een citaat uit het juryrapport:

 

"Deze prijs gaat naar een project waar door betrokkenen al een aantal jaren met grote overtuiging en liefde aan is gewerkt. De niet-monumentale maar wel beeldbepalende kerk krijgt een nieuw leven. Dankzij de nieuwe activiteiten zal het gebouw een bruisend en dynamisch middelpunt van zijn omgeving worden. Het verbouwingsplan voor de nieuwe functie getuigt van een helder architectonisch concept. Het is een project dat laat zien dat samenwerken loont.”