Revitalisering kantoor Countus

Countus was al eerder gevestigd in dit gebouw uit 1984 en wilde graag terug keren, mits het pand omgebouwd kon worden tot een modern en duurzaam kantoor. Voor de renovatie is ingezet op duurzaamheid: lagere exploitatiekosten en een flinke reductie van de CO2-uitstoot.countus3

 

Van energielabel-E

naar energielabel-A

 

De isolatie werd geoptimaliseerd met energiebesparende verlichtingsarmaturen en een warmte-koudeopslag van 90 meter ondergronds. Dat laatste is een vrij unieke ingreep bij een bestaand gebouw. Na de renovatie kreeg het kantoor energielabel-A, wat vóór de verbouwing nog E was.

 

Lucht en ruimte

Met de sloop van de binnenwanden, ontstond een open en luchtig kantoorconcept. De kamers worden alleen door glaswanden van het middengebied gescheiden. Met alleen daar deuren waar het noodzakelijk is. De moderne en flexibele nieuwe kantoorinrichting heeft een plezierige en aangename werkomgeving opgeleverd.