Laares, Enschede

LKSVDD architecten is betrokken bij de architectonische en stedenbouwkundige uitwerking van de herstructurering van woonwijk de Laares te Enschede: de opzet voor een beeld-kwaliteitsplan (inclusief de coördinatie), verkavelingsontwerpen en architectonische uitwerkingen.laares_straatbeeld

 

Herstructureringsoperatie van meer dan 600 woningen

De deelgebieden zijn uitgewerkt volgens een steeds wisselend thema, gerelateerd aan de omstandigheden van de verschillende plekken (straat, es, singel, spoorweg etc.).

De totale herstructureringsoperatie betrof meer dan 600 woningen, bestaand en nieuw, grondgebonden en gestapeld.laares_applaares_woningen_vrijlaares_woningen

Gecertificeerd door Passief Bouwen Keur

Vijf energieneutrale woningen aan de Tulpstraat zijn gecertificeerd door Passief Bouwen Keur.

De woningen zijn gebouwd volgens het ‘passiefhuis principe’ en hebben bijvoorbeeld een zeer luchtdichte buitenschil, extra isolatie en een warmte terugwin-installatie (wtw). Ook zijn ze op het zuiden georiënteerd en is het dak voorzien van PV-panelen.

Energieneutraal betekent dat het primaire energieverbruik voor ruimteverwarming, warm tapwater en ventilatie op jaarbasis is per saldo nul (verlichting, huishoudelijke apparatuur en PC, TV, etc vallen hier niet onder).

Meer informatie bij Ons Huis.