project architect

Martin Huiskes

Flexibele huisvesting

 

project architect

m.huiskes@lksvdd.nl

 

GPR-gebruikersplatform
Wij-landen
Matchmakersgroep Slinger
Pionering Twente
KISS kennisinstituut stedelijke stimulering


"Ik voel me thuis in deze tijd van het 'nieuwe bouwen', waarin we met co-creatie en het delen van kennis tot verrassende en vooruitstrevende ideeën komen. Daarbij streef ik ernaar de synergie tussen het gebouw en de techniek te verweven in de architectuur. Architectuur is een veelzijdige uiting van de tijd waarin we leven. Zo zet ik me via de architectuur in voor een maatschappelijk betrokken en meer duurzame samenleving." 

“Mijn opa had een installatiebedrijf. Daar stonden drie tekentafels op een rij, zo imponerend, dat wilde ik ook. Maar dan niet voor installatietechniek… ik wist vanaf mijn tiende al dat ik architect wilde worden.” 

 

Interactie

“Mijn kracht zit in het samenwerken, me inleven en in gezamenlijkheid een vertaalslag maken tot een gebouw. Daarin neem ik alle disciplines mee. Tenslotte zijn wij architecten nog steeds de regisseurs. Je bent de enige die ziet hoe alle disciplines bij elkaar komen. Als architect ben je hoofdverantwoordelijk voor de synergie van het gebouw.”

 

Maak flexibele gebouwen

“Ik streef altijd naar flexibiliteit. Het is de crux om met een gegeven programma, toch een muteerbaar gebouw te maken. Je kunt immers niet in de toekomst kijken, dus het is doodzonde om te specifieke gebouwen te maken. Een goed gebouw is flexibel in zichzelf, of het is gemaakt met materialen die opnieuw te gebruiken zijn (cradle to cradle). Dat geldt voor het stedelijk gebied nog meer dan voor gebouwen in het buitengebied. Mijn ontwerpen passen in de omgeving, de context.”

Duurzaamheid is vanzelfsprekend

“Wat duurzaamheid betreft is het omslagpunt bereikt: het kan goedkoper dan fossiele brandstoffen, en het is urgenter geworden in onze dagelijkse praktijk. We moeten bestaande systemen omzetten in collectieve duurzame energievoorzieningen. Elke locatie heeft wel iets in zich waardoor dat kan.”

Inspiratie 

“Ik vind inspiratie in ongeveer alles! Ik kijk veel om me heen, leer van wat er al gedaan is, en ga op zoek naar varianten. Tekst, muziek, eten. Het brengt me op ideeën. Eigenlijk ben ik altijd met het vak bezig.”

 

Trots op projecten

“Aan Margaretha in Kampen hebben ongeveer alle architecten van het bureau gewerkt, maar vanaf 2010 heb ik me hier intensief mee bemoeid. Het is een enorm flexibel gebouw geworden midden in het centrum van Kampen. Ik durf wel te zeggen dat daar alles klopt. Het was een totaalopdracht, inclusief het interieur en binnentuin.”

 

“Drachtstervaart was een knipoog naar Scandinavië. En in Putten hebben we gewerkt met de opdrachtgever en de stedenbouwkundige aan een totaalopzet van de wijk Bijster. Met gebouwen die ogen als een villa, maar ondertussen drie eengezinswoningen herbergen. En dan Fun-ie-fit. Ook hier was de samenwerking essentieel.”