Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR)

De Multifunctionele  Combischool in Rouveen huisvest twee basisscholen (de Triangel en de Levensboom), een peuterspeelzaal, een buurtvoorziening en een dubbele sportzaal. We hebben het gebouw laten aansluiten bij de landschappelijke structuur en verkaveling van het dorp. In het gebouw herken je de streekeigen vormgeving en de kleurstelling van de boerderijen.

rouveen_overzicht

 

De inrichting van het terrein is geïnspireerd op het slagenlandschap van Rouveen. Verschillende vlakken hebben een eigen functie: groenvoorziening, speeltoestellen, speelvelden. Het grote speelterrein van de MCR is ingericht volgens het principe van natuurlijk spelen.

rouveen3

 

rouveen_trap

Dorpsschool

Ondanks het enorme oppervlakte (3600 m2) is het gevoel van de dorpsschool overeind gebleven. Met veel licht en interessante doorzichten. De ruimte onder de kap is nuttig gebruikt voor de studielandschappen van beide scholen. De Triangel heeft in de hal een ogenschijnlijk aangemeerd turfschip met speel- en werkplekken. De Levensboom heeft de hal ingericht als een fris groene arena. De dubbele sporthal is als het ware ingepakt door de kappen.

rouveen_sport Rouveen1