Dit is klimaatwonen

vooraanzicht_2KlimaatWonen is een klimaatconcept voor een energie neutrale woning waarbij met inzet van minimale technische middelen een aangenaam en divers binnenklimaat wordt gecreëerd in relatie met het buitenklimaat. Door een tussenzone in de vorm van een kas tussen het buiten- en binnenklimaat te introduceren, kan warmte en koude beter worden gereguleerd. De kas kan op verschillende manieren open en dicht worden gezet in relatie met binnen en/of buiten. Door inzet van low-tech middelen zal met een goed geïsoleerde schil, hergebruik van de warmte van de ventilatieretourlucht en het binnenhalen van voorverwarmde ventilatielucht uit de kas de energiebehoefte fors worden teruggebracht. In de winterperiode zal de resterende warmtevraag worden ingevuld door inzet van elektrische bijverwarming. In de zomerperiode zal zonwering aan de buitenzijde van de woning, kasdoeken en kleine bomen, en het organiseren van luchtstromen door de leefgebieden een prettig binnenklimaat worden geschapen. Daarnaast fungeert de kas ook als een extra leefruimte met een eigen leefklimaat. Alle benodigde elektriciteit wordt opgewekt door PV panelen en een zonneboilersysteem zorgt voor het warmtapwater. Voor een duurzame woning is niet alleen een laag energieverbruik belangrijk. Een goed bruikbare, gezonde en toekomstbestendige woning, gebouwd met duurzame, onderhoudsarme materialen zijn even belangrijk. Met GPR gebouw wordt de mate van duurzaamheid gemeten en inzichtelijk gemaakt.

werkblad_2a

Een concept van:

LKSVDD architecten: Martin Huiskes

INNAX GEBOUW & OMGEVING: Khing Go kgo@innax.nl

G.J. NIJENHUIS BOUWCONSULTING: Gerrit-Jan Nijenhuis

gjnijenhuis@nijenhuisbouwconsulting.nl

Wild Wonen in de Bornsche Maten

In het zuidelijk deel van de Bornsche Maten is ruimte gereserveerd om zonder beperkende voorschriften te bouwen, het zogenaamde ‘Wilde Wonen’. Architecten en bouwers werden gevraagd om ontwerpen – met voorkeur voor energiearme of energieneutrale ontwerpen - in te sturen, zodat belangstellenden kunnen proeven aan een creatieve kijk op het wonen in de 21e eeuw. De prijsvraag Wonen 2020.

werkblad_3

 

werkblad_5aWij hebben samen met, INNAX GEBOUW & OMGEVING en NIJENHUIS BOUWCONSULTING dit ontwerp ingediend voor een energieneutrale woning onder de naam ‘KlimaatWonen’.  Ons ontwerp is door de beoordelingscommissie* met groot enthousiasme ontvangen. Er is gekeken naar creativiteit, haalbaarheid, duurzaamheid en kosten.

Het plan staat ook al op de website van de Bornsche Maten.


* Een beoordelingscommissie, bestaande uit Jan Astrego (oud-directeur IAA-architecten Stedenbouw en Landschap), Lucas Haafkes (voorzitter Bouwend Nederland regio Oost), Berry van den Berg (stedenbouwkundige/lid ontwerpteam Bornsche Maten) en Bas Oonk (beleidsmedewerker milieu, gemeente Borne), heeft de 39 inzendingen beoordeeld.