Upcyclen is het nieuwe recyclen

Op 23 januari 2018 is het Upcyclecentrum in Almere officieel geopend. Een modelproject voor circulaire economie. En, een opmaat voor de Floriade 2022 in Almere. Die Floriade wordt een 'living lab', een proeftuin voor onderzoek naar innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit en voedselproductie.

 

Afval = grondstof.  Het Upcyclecentrum is een milieustraat plus. Inwoners brengen hier hun ‘afval’, dat hier direct wordt omgezet in nieuwe, nuttige producten. ‘Afval’ is misschien niet meer het goede woord; grondstof past beter.

Demontabel

Ons ontwerp sluit wat vormgeving betreft aan bij het idee van de Floriade. Het is een paviljoen, met een dak dat erboven lijkt te zweven. Als een wit vel papier. Het hele gebouw is demontabel opgebouwd, alle onderdelen zijn geschroefd aangebracht. Het gebouw is dermate flexibel, dat je het volledig kunt verplaatsen mocht dat nodig blijken.

 

Met bestaande materialen

Om in het thema te blijven, is dit hele plan uitgevoerd met minstens 50% restmaterialen. Het houten scherm bijvoorbeeld bestaat uit hergebruikte delen, maar ook uit hout dat vrij is gekomen bij het gereed maken van het Floriadeterrein. Bomen die daar gerooid zijn, zijn verwerkt in het scherm van het Upcyclecentrum. Het beton van de fundering (1200m3) bestaat voor een groot deel uit hergebruikt puin van het oude, gesloopte zwembad in Almere. De staalconstructie: grotendeels van hergebruikte stalen liggers; ook uit het oude zwembad en van de gesloopte gemeentewerf die eerst op dit terrein stond. Al het tegelwerk in het Upcyclecentrum komt uit restpartijen, onder ander uit van het zwembad. 

Design met restmaterialen

Het Upcyclecentrum is behalve vooruitstrevend van aanpak, ook vooruitstrevend van ontwerp. Een voorbeeld hoe je ook met restmaterialen een strak, modern design kunt realiseren.
Vanaf het verhoogde perron kunnen mensen gemakkelijk hun afval kwijt in de containers die een niveau lager staan. Onder het perron bevinden zich onder andere drie werkplaatsen waar het upcyclen plaatsvindt en de producten getoond worden in grote etalages. Die producten zijn overigens ook te zien in de vitrines op het terrein.

 

 

 

Hergebruik is vooruitkijken

In de gemeente Almere zijn recent een sporthal en een zwembad gesloopt. Vooraf hebben wij een inventarisatie gedaan van de materialen die daaruit vrij zouden komen. Zo worden plafondplaten, deurklinken en bankjes uit kleedkamers hergebruikt, maar ook veel staal voor de dakconstructie van het Upcyclecentrum.
Er zijn natuurlijk ook andere restmaterialen verwerkt. De poort is bekleed met oude fietsvelgen. En de gevel van het gebouw van de beheerder en het educatiecentrum wordt gemaakt van gegalvaniseerde platen. Ook binnen spat de upcycle-gedachte ervan af: bij de bouwkundige elementen, het tegelwerk, de (paneel)deuren, en de volledige inrichting. Alles gemaakt van bestaande materialen.

 

Bewustwording

Brengers van ‘grondstoffen’ kunnen direct zien wat ondernemers ermee produceren. Dit is bewustwording pur sang. Aan nog meer bewustwording wordt gewerkt in het educatiecentrum op de derde bouwlaag. Dat wordt expliciet ingericht vanuit de educatieve doelstellingen.Dit educatiecentrum is tot en met de Floriade ook een uitzichtpunt over het Floriadeterrein.

 

Op digitale schermen kunnen bezoekers bovendien zien hoeveel energie er bijvoorbeeld wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak van dit energieneutrale gebouw…(er liggen 276 zonnepanelen op het dak). En gas, daar is natuurlijk geen sprake van anno 2018. Regenwater wordt opgevangen voor het doorspoelen van de wc's en het schoonspuiten van het terrein.