Ontmoetingshuis Veenendaal

Tijdens een inspiratiesessie in Veenendaal over wat je favoriete ontmoetingsplek is, bleek dat voor vrijwel iedereen een plek buiten te zijn: een pleintje, een terrasje, onder de bomen. Dat gegeven is in het kunstwerk op de gevel van Mattie van der Worm verbeeld.

 

Het Ontmoetingshuis is bedoeld om de bewoners in de wijk, de stad, met elkaar te verbinden. Het moet een vertrouwde, veilige plek worden, net zoals dat plekje onder die boom. Het gebouw biedt hiervoor prachtige mogelijkheden.

Veenendaal1

Het was een bijzonder project. Ruim zes jaar werkten we, met tussenpozen, aan dit ontwerp. Er is veel veranderd sinds de start van het project. De ontwikkeling van de wijk is minder snel verlopen dan verwacht. En daardoor stonden de financiële middelen onder druk. Maar het belangrijkste: de filosofie waarmee aan het project begonnen is, verwoord in het programma van eisen, is bijgesteld.

 

Een gebouw dat staat

 

Deze veranderingen zorgden voor grote uitdagingen. Ons ontwerp, met als basisgedachte het optillen van de volumineuze sporthal, zit zo in elkaar, dat we steeds op een goede manier konden anticiperen op veranderingen. Ook de bezuinigingsrondes en de fasering konden worden opgevangen zonder het concept van het gebouw aan te tasten. En nu staat het Ontmoetingshuis er. We zijn er trots op.

Maquette Ontmoetingshuis Veenendaal2