/Foto mappen/identiteit/bedrijf
Tijd

Naast een effectieve kostenbewaking is een goede en haalbare planning belangrijk voor de opdrachtgever. Bij de start van elk project wordt door ons een totaalplanning gemaakt voor de te verrichten werkzaamheden. Gedurende het ontwerpproces wordt tussentijds regelmatig getoetst en indien nodig ingegrepen om te zorgen dat de voortgang deze totaalplanning volgt. Afspraak is afspraak.

Indien noodzakelijk wordt de planning van het nog volgende traject aangepast. 

Directievoering maakt controle mogelijk op de voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden.

Geld

Ontwerpen is vaak een continue proces. Ook in de uitwerking en tijdens de bouw zorgt voortdurende terugkoppeling naar kosten voor een optimale besteding van het budget. Kostenramingen, begrotingen en nacalculaties zijn daarbij hulpmiddelen.

In eerste instantie de hoofdopzet van het ontwerp, in een latere fase de product- en materiaalkeuzes, maar vooral ook detaillering zijn bepalende factoren voor de bouwkosten.

Ingrijpen in het plan, indien kostenramingen wijzen op een budgetoverschrijding, wordt niet geschuwd.

Duurzaamheid

Een duurzame, milieuvriendelijke en energiezuinige samenleving is een maatschappelijk streven. Dat vindt ook in onze architectuur zijn weerslag.

Onderhoud, flexibiliteit, energiezuinige oplossingen en milieuvriendelijke materialen zijn aspecten van het ontwerpproces die in ieder project aan de orde komen. Kennis van producten, materialen en technieken draagt bij aan duurzame projecten.

 

 

 

 

 

 

 

 

< vorige pagina