Woonzorgcentrum Polbeek in Zutphen

De Polbeek in Zutphen is een complex van 100 zorgwoningen met daaraan gekoppeld 24 huurappartementen, intra- en extramurale zorgvoorzieningen en sociale en (para)medische wijkfuncties. Zoals een kinderdagverblijf, een restaurant en een zorgservicepunt. Een deel vernieuwing is gerealiseerd in een woontoren met twaalf lagen.

Door de ligging aan de nieuwe stadsring van Zutphen, de expliciete vorm van het gebouw en de heldere kleurstelling, heeft De Polbeek grote stedenbouwkundige impact.

 

polbeek1

 

Woonzorgcentrum De Polbeek

polbeek2