Gouden Piramide 2010Architectuur na de hausse

Uitgegeven naar aanleiding van Gouden Piramide 2010, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Uitgeverij 010 (ISBN 978-90-6450-739-7).
Het winnende project : de Daltonschool St. Plechelmus in Hengelo wordt uitgebreid in deze publicatie beschreven. Ook de daklozenopvang De Herberg in Zwolle is opgenomen in 'Architectuur na de hausse'.
 

Alle dagen duurzaamAlle dagen duurzaam

Als duurzaamheidscoördinator werkte Martin Huiskes mee aan ‘Alle dagen duurzaam’ (2013, ISBN/EAN: 978-90-78171-18-8). Een boek van Eric Schoones met de ondertitel ‘op weg naar een circulaire economie’. 42 bedrijven en toonaagevende organisaties met een visie in de praktijk van groen ondernemen, wijzen de weg naar een nieuwe economie en maatschappij.      

Bouwen en breken

125 jaar architectuur voor de Verenigde Gasthuizen 1890-2015 Dit boek verscheen naar aanleiding van het project Margaretha in Kampen. Een mooi historische weergave van de bouw van 'ons' Margaretha. Uitgegeven door de Stichting Vermogensbeheer Verenigde Gasthuizen, Kampen 2016. ISBN 978-90-825758.