Ontwerpen met BIM

Dit is echt Integraal ontwerpen. Je doorbreekt twee lijnen: de verschillende disciplines en de verschillende fases. Traditionele fasering: voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, bestek, uitvoeringsgereed ontwerp. Het waren vroeger fases waarbij de tekenaar weer met een leeg vel begon.

De architect is nog steeds leidend in het proces. Wij bouwen het model voornamelijk. Maar er worden al in een vroeg stadium andere partijen bij betrokken. De constructeur bijvoorbeeld. En de installateur. Dan begint het echte ‘bimmen’. Samenwerken wordt daarmee intensiever. We hebben vaak tussendoor nog even contact met andere partijen over details.

Als architect ken je het plan het beste

Als architect kun je met BIM zorgen dat je ontwerpen ook echt zo uitgevoerd worden als je ze bedoeld hebt. De ontwerpen komen er wel, maar je moet ze verder brengen. Het technisch ontwerpen is belangrijker geworden. Die trend zet zich voort.

BIM is lean

BIM lijkt veel betrokkenheid op te leveren, maar wil je lean werken, dan is het de truc om het met zo min mogelijk partijen te doen. Hoe minder partijen, des te vlotter het proces. Heb je dit als architecten in de vingers, dan scheelt het een extra partij in het proces.

Door-ontwerpen

Wij hebben zoveel ervaring met BIM dat we niet alleen onze eigen ontwerpen uitwerken, maar dat we soms ook de opdracht krijgen om ontwerpen van anderen door te ontwikkelen. Zo hebben we in opdracht van Dura Vermeer Bouw Hengelo het ontwerp van het entreegebouw van Wildlands en het Atlas Theater verder ontwikkeld tot een in detail bouwbaar ontwerp. Juist omdat wij zelf ook architecten zijn, doen we dit uiterst zorgvuldig en integer. We kijken fris tegen het ontwerp aan en kunnen met behoud van het concept, verbeteringen aanbrengen. Zowel functioneel, esthetisch als technisch.

Entreegebouw Wildlands en Atlas theater, Emmen

 

Virtueel bouwen

BIM. Wij zeggen liever ‘virtueel bouwen’. Met 3d-software oefenen we als het ware het bouwproces. Moest je vroeger tekeningen maken van het voor-, zij- en bovenaanzicht en zelf het verband leggen, met BIM is het veel explicieter. Je modelleert werkelijk alles wat in een gebouw zit. Je denkt niet meer in plattegronden en doorsneden, maar in het gebouw zelf. Je beschrijft veel meer concrete informatie: het volledige ruimtebeslag en alle materialen. Met BIM ken je de hoeveelheid gevel-, vloer- en dakoppervlak, en de kwaliteit daarvan.

 

Sneller én beter

We werken met alle partijen in één model. Dat staat op een server. Als partijen in hun versie wat toevoegen of wijzigen, wordt dat steeds gesynchroniseerd op de server. Je ziet de wijzigingen en ook de consequenties daarvan. Vroeger maakte iedereen zijn eigen tekening. Dat moesten wij dan steeds controleren. Risico was dat er ergens wat mis ging. Dan was er niet goed gecontroleerd.

De tijdwinst zit niet in het tekenen en ontwerpen, maar in het proces. Want de stappen van over en weer sturen en beoordelen van elkaars documenten worden in elkaar gedrukt. 50% sneller. En is ook substantieel beter.

 

Minder faalkosten

Er ligt ook een groot financieel voordeel aan de uitvoeringskant: de faalkosten op de bouw worden immers veel lager, omdat je alles precies weet en kunt nakijken. De aannemer moet dus ook al bij de bouw van het model betrokken zijn en zijn kennis inbrengen.