SmartWorking@Thales

De metamorfose van Thales is vooral zichtbaar in het nieuwe kantoorgebouw. Het nieuwe werken (SmartWorking@Thales) is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Alles in dit gebouw is gericht op het stimuleren van ontmoeting en overleg.

Fotografie: Ronald TillemanHet atrium, het hart van het gebouw, verbindt binnen met buiten en boven met beneden. Het materiaalgebruik accentueert deze verbindingen.

De werkplekken zijn om het atrium heen in drie lagen gerangschikt, met specifieke plekken voor concentratie en overleg. Vanaf de werkplekken is altijd contact met het atrium of het omringende landschap. In het atrium komt het daglicht door grote lichtkoepels naar binnen.kantoor3_tilleman

 

Office Building

LKSVDD architecten | reitsema & partners architecten

 

Projectarchitecten

Radboud Seckel en Hans van den Dobbelsteen (LKSVDD architecten)

 

Projectmedewerkers

Theo Reitsema, Dennis Weerink en Daniël Venneman (reitsema & partners architecten), Chris Haenschen, Martin Jager, Nico Hofhuis, Art Hulleman, Pascal Biemolt, José Gonzalez, Jos Oude Groote Beverborg, Arent Kappelhoff, Michiel Post en Bas Rollerman (LKSVDD architecten)

 

Interieurarchitectuur

Gerhard Kippers (Kippers interieurarchitectuur)

fotografie: Ronald Tilleman Fotografie: Ronald Tilleman

In dit gebouw lukt het Thales om uiting te geven aan de wens een aantrekkelijke werkgever te zijn. De huidige opvatting is dat je elkaar versterkt door verbindingen te zoeken. Dat geldt voor afdelingen bij Thales onderling, maar ook voor Thales en de buitenwereld. Dit is een ware revolutie in de wereld van technische innovaties.

Sinds mei 2014 hebben de medewerkers van Thales ‘bezit genomen’ van het nieuwe gebouw. Mensen verhuisden al eerder naar hun nieuwe werkplek dan de verhuisplanning. Zo werd het beoogde resultaat van samenwerken vrijwel direct behaald. Met het nieuwe kantoor doet Thales recht aan zijn eigen positie van wereldmarktleider in radartechnologie.

fotografie: Ronald Tilleman

naar masterplan Thales

naar Shared Facility Centre Thales