Masterplan

fotografie: Ronald TillemanVoor het ontwerp van de campus, inmiddels gedoopt tot ‘High Tech Systems Park Hengelo’, is het aanwezige landschap een belangrijk uitgangspunt. Basisgedachte is dat de campus een unieke, parkachtige setting biedt voor de kantoren en centrale voorzieningen. De campus straalt hierbij vooral openheid en gastvrijheid uit. Dat wordt nog eens benadrukt met het imposante entreegebouw dat begin oktober 2014 is opgeleverd.Z:2749.09 Hengelo, stedenbouwkundig frametekeningenautocad27

Het Shared Facility Centre speelt in deze een belangrijke rol; het is vrij toegankelijk en vormt een meeting place, een brandpunt van activiteiten en een podium voor de uitwisseling van kennis. Ook toekomstige ontwikkelingen kunnen profiteren van deze voorziening. De paden, zitplekken en bruggen van de campus maken van hieruit aangename verbindingen en rondgangen mogelijk.

 

Het inrichtingsplan voor de campus zet in op een verbeelding van het Twentse landschap. Hierbij worden een oorspronkelijke boerderij ‘De Zegger’ en waterpartij in de vorm van een Twentse beek opgenomen als belangrijke en beeldbepalende elementen. Groene dragers zijn de aanwezige monumentale bomen en historische bomenlaan vanaf de Zegger.

Het landschap levert bovendien belangrijke uitgangspunten voor de materialisering van de gebouwen, waarbij graniet, hout, beton en staal een belangrijke rol spelen.fotografie:Ronald Tilleman

Samenwerken in optima forma

Voor het ontwerp van het nieuwbouwproject in Hengelo koos Thales in april 2012 na een uitgebreide selectie voor het integrale ontwerpteam van LKSVDD architecten. Wij hebben voor dit project de samenwerking gezocht met MTD landschapsarchitecten, Reitsema & partners architecten, DWA energie- en installatietechniek en Lucassen Bouwconstructies. Stuk voor stuk partijen met wie we vaker en met succes samenwerken.

De intensieve samenwerking, ondersteund door effectieve inzet van BIM-technologie, was de basis voor een voortvarend proces. Binnen twee jaar na start-ontwerp kon het project in gebruik worden genomen.

Thales High Tech Systems Park

Met de grootscheepse nieuwbouw maakt Thales een inhaalslag en doet daarmee recht aan de hedendaagse internationale allure. De activiteiten van Thales zijn sinds de jaren ’90 veel meer gericht op hightech innovaties, terwijl de gebouwen van oudsher waren ingericht voor de ontwikkeling, productie en assemblage van radarsystemen.

 

Thales is een aantrekkelijke werkgever voor technisch talent. Met de nieuwe faciliteiten op het kantoor en in het Shared Facility Centre, krijgt elke manier van werken de ruimte. Samenwerken wordt gestimuleerd. De huidige opvatting is dat je elkaar versterkt door verbindingen te zoeken. Dat geldt voor afdelingen bij Thales onderling, maar ook voor Thales en de buitenwereld. Dit is een ware revolutie in de wereld van technische innovaties.

Filmfragment

 

Winnaar publieksprijs
Beste Gebouw 2015

BNA Beste Gebouw van het Jaar is de Nederlandse architectuurprijs voor architectenbureaus die opdrachtgevers en samenleving meerwaarde bieden. De prijs wordt sinds 2006 uitgereikt. Inzenders voor Beste Gebouw van het Jaar tonen aan dat het gebouw excellentie in brede zin biedt. Dus naast de architectonische kwaliteit, worden juist ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking meegewogen. Het is dus meer dan mooi of goed; en vooral ‘integraal’ goed. De veruit belangrijkste architectuurprijs van Nederland wordt uitgereikt door de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus (de BNA). Aan deze prijs is ook een publieksprijs gekoppeld, georganiseerd door Elsevier.

 

In 2015 kreeg het High Tech Systems Park de publieksprijs. Van de 120 inzendingen werd ons ontwerp genomineerd in de categorie 'stimulerende omgevingen'.

Thales Office

De metamorfose van Thales is vooral zichtbaar in het nieuwe kantoorgebouw. Het nieuwe werken (SmartWorking@Thales) is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Alles in dit gebouw is gericht op het stimuleren van ontmoeting en overleg.

 

fotografie: Ronald Tilleman

Lees meer over Thales Office... 

Shared Facility Centre

Thales heeft de bijzondere keuze gemaakt om haar restaurant en vergader- en trainingscentrum buiten de hekken te plaatsen. Deze voorziening kan daardoor ook gebruikt worden door derden en zal uiteindelijk het kloppende hart van het High Tech Systems Park gaan vormen.fotografie: Ronald Tilleman

Lees meer over het Shared Facility Centre...