Lichtenvoorde: scholengemeenschap Marianum

In Lichtenvoorde zit het voortgezet speciaal onderwijs (het Bariet) onder één dak met voorgezet regulier onderwijs (het Marianum). De scholen zijn gaan 'samenwonen' in een bestaand gebouw van het Marianum. Dit gebouw hebben wij grondig verbouwd, aangepast op de behoefte van beide scholen en opgewaardeerd naar actuele normen.
het Bariet-3784

De basis is een gedeelde visie op de ontwikkeling van leerlingen: actief burgerschap en sociale integratie bevorderen door diversiteit. Het resultaat is een prachtig getransformeerd schoolgebouw, waarbinnen beide scholen hun eigen domein hebben, maar daarnaast enkele voorzieningen delen, zoals het muzieklokaal, de mediatheek en de personeelsruimte. Dit brengt een geweldige kruisbestuiving tot stand, met resultaten als een gezamenlijk muziekoptreden, studiehulp en allerlei sociale interactie.

het Bariet-3880

Directeur Johan van der Weerd (VSO Het Bariet):

“Hoe kun je de leerlingen uit het speciaal onderwijs beter voorbereiden op de normale maatschappij dan we hier doen? De nieuwe school is de maatschappij. Dit is de kern van de visie.”

het Bariet-4916-2Het bestaande schoolgebouw van Het Marianum is grondig verbouwd en opgewaardeerd naar actuele normen. De school moest voelen als een nieuwbouwschool.

 

In het noordelijke deel van de school liggen de theorielokalen van Het Marianum, in het zuidelijke deel zit Het Bariet met een eigen herkenbare entree. In het hart ontmoeten beide scholen elkaar. Daar zit de personeelsruimte (begane grond) en de mediatheek op de verdieping.

 

Vanzelfsprekend voldoet de school aan alle eisen voor het speciaal onderwijs. Het is een stoere school, waar het 'cool' is om naar school te gaan.