Van vuilstort naar Upcycle Center

Waar we vroeger nog met onze oude huisraad naar de vuilstort gingen, worden we tegenwoordig ter plaatse geconfronteerd met uitingen als 'cradle-to-cradle', 'afval=voedsel', 'recycle', 'circulaire economie' en 'upcycle'. Allemaal termen die op een of andere wijze gerelateerd zijn aan hergebruik. Verdween voorheen alles op de vuilstort of in de verbrandingsoven, nu wordt het meeste afval gescheiden en hergebruikt. Complete businessmodellen worden hiervoor opgesteld en ook de verdienmodellen liegen er niet om. Afval is big business!

 

Om afvalscheiding, recycling en upcycling optimaal te faciliteren worden overal in het land nieuwe afvalperrons gerealiseerd. De een noemt het een Milieupark, de ander een Recycleperron en in Almere bijvoorbeeld wordt gesproken over een Upcycle Center. Wij hebben hiervoor een overdekt perron ontworpen, gemaakt van gerecyclede materialen, volledig energieneutraal, met ruimte voor educatie en werkplaatsen voor upcycling. Enerzijds om bewustzijn te creëren bij de inwoners van Almere, en anderzijds met een duidelijk commercieel plan. Een plan om ondernemers die werk maken van upcycling naar Almere te halen.

 

Bij recyclen worden alleen bruikbare stoffen gegenereerd uit het afval en blijft er altijd restmateriaal over dat wordt weggegooid. Bij upcyclen worden gebruikte, oude of afgedankte goederen uit de afvalketen gehaald om ze in nuttige en bruikbare nieuwe producten om te zetten. Oude of afgedankte goederen krijgen weer economische waarde. Soms zelfs een hogere waarde dan de oorspronkelijke, volgens de gemeente Almere. Daarmee draagt upcycling niet alleen bij aan een schoner milieu, maar ook aan de economie. De ambitie is dan ook om dit Upcycle Center tot een nationaal symbool voor de circulaire economie te verheffen.

Ronald Olthof

Upcycle Center AlmereImpressie vanaf Floriadezijde