School en logeerhuis delen faciliteiten

VSO De Ziep en Kortverblijfhuis Fatima is een combinatie van een VSO-school (voortgezet speciaal onderwijs) en een logeerhuis. Gebouwd voor de Christoffelschool en zorginstelling Fatima.

 

Met de gezamenlijke aanpak kunnen de jongeren van de beide instellingen gebruik maken van elkaars faciliteiten. De meerwaarde zit vooral in de uitnodigende, stimulerende en horizon verbredende belevingswereld en een betere communicatie tussen de begeleidend personeel. Uiteraard plukken de kinderen daar de vruchten van.

De buurt mag ook gebruik maken van het internetcafé, de gymzaal, het restaurant en de vergaderruimtes.

didam2

 

De Ziep is een cluster 3-school voor voortgezet speciaal onderwijs  (VSO) aan zeer moeilijk lerende (ZML) jongeren van 12 tot 20 jaar. De jongeren hebben een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Door de openheid in de school zien leerlingen elkaar aan het werk. Daardoor krijgen zij meer inzicht in theorie, praktijkvakken, stages en uitstroommogelijkheden. Elke bouw heeft een thuisbasis met leslokalen en (open) ruimtes voor praktijklessen.

 

Dit vindt de school zelf van het gebouw: www.deziep.nldidam_avond

 

 

Multifunctionele ruimte centraal

De school telt zo’n 130 leerlingen verdeeld over elf stamgroepen. Elke stamgroep grenst direct aan een multifunctionele, centrale middenruimte. Ook het logeerhuis grenst direct aan die centrale ruimte met twee woongroepen voor elk zes cliënten. Het hart van het gebouw is het restaurant met een keuken voor catering. Het restaurant is met de naastgelegen gymzaal te combineren, voor grote bijeenkomsten en festiviteiten. didam4

 

didam3didam1