Zorgcentrum Frion, Zwartsluis

Het voormalige Besto-terrein is een belangrijk stuk grond aan de rand van de oude kern van Zwartsluis. In opdracht van Wetland Wonen (Vollenhove) hebben wij hiervoor 48 zorgwoningen en ruimten voor dagbesteding en –behandeling ontworpen.

De doelgroep – klanten van Frion Zorg – zijn licht-, zwaar en soms ook meervoudig gehandicapten, die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

 

Behalve de vraag van Frion om een eigentijdse voorziening, was ook de delicate stedenbouwkundige situatie een belangrijk uitgangspunt voor de opzet en beeldvorming van het complex.

Zorgcentrum Frion, Zwartsluis Frion_interieur

Delicate stedenbouwkundige situatie

Er is een buitengewoon intensieve afstemming geweest over de bestaande en de te herstructureren omgeving van het plangebied. Geïnspireerd op de klassieke gevelopbouw met afgeleide vensterverhoudingen, kleurstelling en materialisering van de oude kern in Zwartsluis. Met bijzondere aandacht voor de vormgeving van de aansluitende buitenruimte.

frion2