Skip to content

Herbestemming

Herbestemming is een van onze expertises. Met de Plechelmusschool in Hengelo wonnen we de Gouden Piramide. Het woonhuis in een kerkje in Haarlo heeft wereldpers gehaald. En de brandweerkazerne in Hengelo is zonder twijfel de mooiste kazerne van Nederland.

Bij herbestemming ga je uit van de kracht van het gebouw. We maken eerste een waardeanalyse van het gebouw zelf. Het gaat allemaal om respect voor het bestaande. Er is al een geschiedenis en de aanpassingen die je doet, horen bij dat verhaal. Het moet kloppen. Wij laten zien wat nieuw is, en houden het oude in stand. Omwille van historische waarde, of omdat het duurzamer is om niet nieuw te hoeven bouwen.

Zo is bij de Plechelmusschool de routing van de kerk nog herkenbaar. Bij de St.Jansschool zijn er elementen toegevoegd om tegemoet te komen aan wensen voor het moderne onderwijs. En bij het Nationaal Archief in Emmen zat de waarde van hergebruik vooral in het hergebruik van het casco.

Hengelo – Daltonbasisschool St. Plechelmus: In plaats van nieuwbouw is deze school in de naastgelegen leegstaande Heilige Hartkerk gehuisvest. De kerk werd getransformeerd tot modern schoolgebouw met behoud van de karakteristieken van de kerk. Hiervoor kreeg onze opdrachtgever, schooldirecteur Anneke Kuipers, de Gouden Piramide (2010). Eerder werd het project al genomineerd voor de prijs Herbestemming Religieus Erfgoed.

Hengelo – brandweerkazerne: gerealiseerd in een oude mallenmakerij van Stork, industrieel erfgoed in het Hengelose Hart van Zuid. De aanwezige watertoren is een Rijksmonument en diende in de nieuwbouwplannen te worden opgenomen. We behielden de hallen en op het surplus aan oppervlakte realiseerden we een inspirerend kantoor en oefenruimte. De stalling is nieuw toegevoegd. (nominatie Nationale Renovatie Prijs in 2001).

Haarlo – woonhuis in kerk: met respect voor de religieuze oorsprong is deze kerk getransformeerd tot prettig woonhuis. Open van structuur, ruimtelijk. De trap fungeert als room-devider tussen keuken, living en werkplek. Dit project won de ‘Annual Residential Space Award’ (deel van modern decoration international Media awards), en de publieksprijs van de Architectuurprijs Achterhoek

Emmen – Nationaal Archief: dit is ook een total engineering opdracht. We werken hierin samen met Dura Vermeer Bouw Hengelo. Het nieuwe archief in Emmen wordt in de zomer van 2019 in gebruik genomen. Een herbestemming van het oude gebouw van de Topografische Dienst van het Kadaster in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en onder het vergrootglas van het Atelier Rijksbouwmeester.

Zwolle – Celeanum

Zwolle – Hobbemaschool

Hengelo – Basisschool St. Jan

Hengelo – Gebouw N

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier

Gratis adviesgesprek
Doe er uw voordeel mee

Barcelona-rechts