Skip to content

Herbestemming

Herbestemming is een van onze expertises. Met de Plechelmusschool in Hengelo wonnen we de Gouden Piramide. Het woonhuis in een kerkje in Haarlo heeft wereldpers gehaald. En de brandweerkazerne in Hengelo is zonder twijfel de mooiste kazerne van Nederland.

Bij herbestemming ga je uit van de kracht van het gebouw. We maken eerste een waardeanalyse van het gebouw zelf. Het gaat allemaal om respect voor het bestaande. Er is al een geschiedenis en de aanpassingen die je doet, horen bij dat verhaal. Het moet kloppen. Wij laten zien wat nieuw is, en houden het oude in stand. Omwille van historische waarde, of omdat het duurzamer is om niet nieuw te hoeven bouwen.

Zo is bij de Plechelmusschool de routing van de kerk nog herkenbaar. Bij de St.Jansschool zijn er elementen toegevoegd om tegemoet te komen aan wensen voor het moderne onderwijs. En bij het Nationaal Archief in Emmen zat de waarde van hergebruik vooral in het hergebruik van het casco.

Emmen – Nationaal Archief
Na een volledige upgrading van het gebouw, is een complex met een eigentijdse allure gerealiseerd. De bestaande betonconstructie is na deze herbestemming in zicht gebleven. De nieuwe gevel is geïnspireerd op de vele duizenden bewegingen die de archiefkasten jaarlijks maken. Om maximaal daglicht toe te laten, ten behoeve van een prettige lichte werkomgeving, is de gevel waar mogelijk ‘open’ gemaakt. Het vele glas is deels verhuld achter de geperforeerde en brons gekleurde gevelplaten die de volumeopbouw van het gebouw ondersteunen. Achter deze gevel schuilt ook het extreem ‘gesloten’ archiefdepot met meer dan 95 kilometer aan archiefkasten.

Hengelo – Gebouw N
Op het High Tech System Park in Hengelo heeft het zeventig jaar oude gebouw N een herbestemming gekregen. Met de bestaande honderdtwintig meter lange betonconstructie en een nieuwe gevel gaan het oude en het nieuwe mooi samen in dit bijzondere bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw is opgebouwd als een stellingkast, met hoge verdiepingshoogtes. Met behulp van aluminium kozijnen is gezorgd voor een slanke detaillering. De nieuwe gevel refereert aan de oude gevel. Rondom de entree is gebruik gemaakt van veel glas, waardoor de gevel zich hier letterlijk opent. Rondom de werkgebieden is de gevel meer gesloten. Binnen bestaat de werkomgeving uit een fraaie combinatie van constructief beton, helder glas met fraaie doorkijkjes en een rijke groenvoorziening.

Haarlo – woonhuis in kerk
Met respect voor de religieuze oorsprong is deze kerk getransformeerd tot prettig woonhuis. Open van structuur, ruimtelijk. De trap fungeert als room-devider tussen keuken, living en werkplek. Dit project won de ‘Annual Residential Space Award’ (deel van modern decoration international Media awards), en de publieksprijs van de Architectuurprijs Achterhoek

Zwolle – Celeanum
Na een renovatie en verbouwing van het voormalige monumentale onderwijsgebouw met gymzaal is een intrigerende werkomgeving voor Stichting DeltaWonen ontstaan. Het gebouw is getransformeerd met behoud van de oude en karakteristieke elementen, zoals glas-in-loodramen, tegelwerk, deuren en het trappenhuis. Op de verdieping zijn vergaderfaciliteiten gerealiseerd. De voormalige gymzaal is getransformeerd tot een eigentijds werkrestaurant. Hierbij is het oorspronkelijke tonvormige plafond van de gymzaal in originele staat gehandhaafd.

Hengelo – Daltonbasisschool St. Plechelmus
In plaats van nieuwbouw is deze school in de naastgelegen leegstaande Heilige Hartkerk gehuisvest. De kerk werd getransformeerd tot modern schoolgebouw met behoud van de karakteristieken van de kerk. Hiervoor kreeg onze opdrachtgever, schooldirecteur Anneke Kuipers, de Gouden Piramide (2010). Eerder werd het project al genomineerd voor de prijs Herbestemming Religieus Erfgoed.

Hengelo – Basisschool St. Jan
In plaats van gedeeltelijke uitbreiding is, op initiatief van LKSVDD, door herbestemming het oude rijksmonumentale gebouw weer volledig als school in gebruik. De allure van dit gebouw is overeind gebleven en tegelijkertijd is onderwijsvernieuwing mogelijk gemaakt, door bijvoorbeeld werkeilanden op de gang en een centrale aula in de voormalige gymzaal. De frisse kleurstelling komt voort uit de oude tegelvloeren die zijn gereconstrueerd. Deze kleur markeert de verschillende functionaliteiten in het gebouw.

Zwolle – Hobbemaschool
De voormalige Hobbemaschool uit 1929 in de Zwolse wijk Diezerpoort is getransformeerd van een niet geïsoleerd schoolgebouw tot een duurzaam en modern appartementengebouw met 22 appartementen. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het gebouw. De hoofdvorm is nog duidelijk zichtbaar en herkenbare details van de voormalige school zijn waar mogelijk behouden. Zo zijn in de woningen onder de kap de fraaie constructie met de spanten zichtbaar. In de voormalige gymzaal zijn vier appartementen gerealiseerd, waarbij de oude karakteristieke details van de gymzaal bewaard zijn gebleven. Oud en nieuw zijn in dit monumentale gebouw fraai met elkaar verweven tot een bijzonder wooncomplex.

Hengelo – brandweerkazerne
Gerealiseerd in een oude mallenmakerij van Stork, industrieel erfgoed in het Hengelose Hart van Zuid. De aanwezige watertoren is een Rijksmonument en diende in de nieuwbouwplannen te worden opgenomen. We behielden de hallen en op het surplus aan oppervlakte realiseerden we een inspirerend kantoor en oefenruimte. De stalling is nieuw toegevoegd. (nominatie Nationale Renovatie Prijs in 2001).

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier