Skip to content

‘’Uiteindelijk is alles mogelijk’’

Chester Rijnders

Ontwerpmanager | Partner

Chester-Rijnders-portret-groot

In deze reeks interviews laten we een van de partners van LKSVDD architecten aan het woord. In deze aflevering spreken we Chester Rijnders, ontwerpmanager bij LKSVDD architecten en sinds kort ook partner van het architectenbureau.

Als ontwerpmanager is Chester Rijders vanaf het ontwerp tot de oplevering nauw betrokken bij het proces. Hij betrekt alle disciplines bij de uitvoering van een project en stemt met alle partijen af om tot een mooi resultaat te komen en uiteindelijk een integraal product te kunnen afleveren. ‘’Het overleg met alle partijen, van opdrachtgever tot brandweer, gemeente en constructeur, maakt mijn vak zo mooi. Ieder project is weer uniek. We moeten uiteindelijk met een ontwerp komen dat specifiek voor die opdrachtgever passend is. Dat maatwerk is een uitdaging, net als de combinatie van de creatieve en technische kant van een project.’’

Creatief, nuchter en realistisch
Chester Rijders omschrijft LKSVDD als een creatief, nuchter en realistisch bureau. ‘’We maken geen exceptionele of extravagante ontwerpen als een opdrachtgever daar niet bij gebaat is. Want ons doel is om maatwerk voor een opdrachtgever te leveren. Het is dus belangrijk om de wensen van de opdrachtgever en de gebruikers goed in kaart te brengen. Dat zorgt ervoor dat onze gebouwen altijd uniek zijn.

Tevreden eindgebruiker
Op de vraag welk project hij het mooiste vindt, antwoordt hij steevast: ‘het volgende project’. Dan volgt er namelijk weer een nieuwe uitdaging. Chester Rijnders werkt gelijktijdig aan veel verschillende projecten, die zich in verschillende stadia van het proces bevinden. Van sportgebouwen en zorglocaties, tot supermarkten en scholen. ‘’Mijn doel is dat uiteindelijk de opdrachtgever en de gebruikers tevreden zijn. Het mooiste is als bijvoorbeeld leerkrachten gelukkig zijn met hun nieuwe schoolgebouw en je schoolkinderen blij over hun nieuwe schoolplein ziet rennen. Daar doe je het voor.’’

Circulair bouwen
LKSVDD architecten zet in op duurzaam en circulair bouwen. Volgens Chester Rijders zal er namelijk altijd gebouwd en hernieuwd worden. ”Het is belangrijk om na te denken over de levensduur van gebouwen. Bij het maken van een ontwerp, moet je al bedenken hoe dat ontwerp er over vijftig jaar zou kunnen uitzien en op welke manier je dan een casco kunt behouden of de materialen kunnen worden ingezet in een ander gebouw. Het totaalplaatje is groter dan alleen bij de oplevering iets moois willen neerzetten. Als voorlopers van duurzaamheid en circulair bouwen zijn wij hier al volop mee bezig en hier zal ook in de toekomst onze focus op moeten blijven liggen.’’

Integrale aanpak
Met het toetreden van vijf nieuwe partners, bestaat LKSVDD nu uit zeven partners. Chester Rijnders vindt het goed dat er naast architecten ook andere deskundigen partners zijn geworden. ‘’Je moet alle disciplines vroegtijdig in het proces bij elkaar brengen, dus ook wat betreft de aansturing van het bureau. In ons vak moet je veel samenwerken, als één groot team. En dat vertaalt zich nu ook in het partnerschap, waar we als team optreden. Toen ik begon bij LKSVDD, werd een architectenbureau geleid door uitsluitend architecten. Onze huidige manier van werken benadrukt de integrale aanpak van het proces maar ook van ons vak.’’

Teamwork
Als ontwerpmanager is die integrale aanpak zijn corebusiness. ‘’De opdrachtgever hoeft eigenlijk niet veel te merken van mijn werk binnen alle lagen van het proces. Hoe minder je mij ziet in het gehele proces, hoe vloeiender dat proces verloopt. En bij problemen moet je oplossingen en alternatieven bedenken om het uiteindelijk toch haalbaar te maken. Als iets onmogelijk lijkt om uit te voeren, moet ik iedereen zover zien te krijgen dat het toch realiseerbaar wordt.’’ En of dat altijd lukt? Chester Rijnders: ‘’Uiteindelijk is het altijd mogelijk. Het is een kwestie van volhouden, de beste keuzes maken en van teamwork.’’