Skip to content

De kunst in de architectuur is het vinden van de juiste maat” 

Martin Huiskes

Architect | Partner

Martin-Huiskes-portret-groot

In deze reeks interviews laten we een van de partners van LKSVDD architecten aan het woord. In deze aflevering spreken we Martin Huiskes, architect bij LKSVDD architecten en sinds kort ook partner van het architectenbureau. 

Zijn werk als architect is een wezenlijk onderdeel van zijn leven. “Als architect kun je een belangrijke bijdrage leveren aan een meer leefbare en volhoudbare samenleving. Gebouwen hebben een grote impact op de mens en het milieu. Als architect kan ik met mijn werk, in samenwerking met anderen, meer waarde genereren aan de betreffende locatie. Dat geeft energie”. 
 

Integraal denken 
Martin Huiskes ontwerpt met een passie voor volhoudbaarheid. Een actueel thema. Maar hoe bouw je precies duurzaam en volhoudbaar? Martin Huiskes: ‘’Integraal denken is daarbij essentieel. De waarde van de gebouwde omgeving wordt bepaald door meer aspecten dan het gebouw alleen. In samenwerking met andere disciplines zoals landschap, installatie, onderhoud en ook rekening houdend met de uiteindelijke ontmanteling van een gebouw kun je goede afwegingen maken.” 

Martin Huiskes is naast architect ook opgeleid als techneut. “Integraal denken ligt me na aan het hart. Techniek, omgeving, natuur en architectuur samen maken de gebouwde omgeving.”Daarnaast moet het welzijn van mensen voorop staan, volgens Martin Huiskes. Als voorbeeld noemt hij een presentatie voor de stichting Humanitas, die hij samen met een collega organiseerde over een traject waarin daklozen re-integreren naar een reguliere woning. “Bij de vraag, wat is het belangrijkste voor jou in je toekomstige woning, noemden de mensen unaniem ‘veiligheid’ als belangrijkste factor. Niet status en financiële waarde maar een beschermde en gezonde leefomgeving zijn de primaire doelen van huisvesting. Dit vergeten we wel eens.” 
 
Lange-termijn ontwerpen 
Volgens Martin Huiskes is het belangrijk om op de lange termijn te denken. ‘’Als we nu gebouwen van dertig of veertig jaar oud afbreken, is dat omdat deze destijds vaak met kortetermijndoelstellingen zijn ontworpen en gebouwd. De gebouwen moesten enkel voldoen aan een functionele vraag tegen een zo laag mogelijke prijs. Maar als vanuit een telkens veranderende maatschappij de vraag naar huisvesting verandert, zal een gebouw dat niet of nauwelijks veranderbaar is geen lang leven zijn beschoren. Terwijl bewezen is dat gebouwen met een hoge mate van functionele adaptiviteit en schoonheid in een goed stedelijk weefsel juist een lange levensduur kennen. Schoonheid, aanpasbaarheid en zorgvuldige keuzes van materialen zijn de belangrijke aspecten als je het hebt over circulair bouwen. Probeer dus aan de voorkant te bedenken wat je later met een gebouw kunt of wilt doen in relatie tot de betreffende locatie. Op die manier bouw je circulair en volhoudbaar. Uiteindelijk levert dat ons als maatschappij veel meer op.’’ 
 
Vasthoudendheid 
Waar hij eerder als lastig werd ervaren vanwege zijn vasthoudendheid wordt hij nu als koploper gezien op weg naar een meer volhoudbare wereld. “De laatste jaren is er duidelijk een omslag gekomen in de bewustwording. Steeds meer mensen zien het belang van verandering in.” Martin Huiskes zet zich, naast zijn projecten, ook op verschillende plekken namens LKSVDD architecten in om zijn bijdrage te leveren aan deze verandering, zoals bij de Stichting Pioneering Twente, Betekenisecomomie Twente, Platform CB’23 en BNA lokaal netwerk Oosting.
 
Woon-zorgcomplex Margaretha
Het woon-zorgcomplex Margaretha in Kampen is een belangrijk project geweest in Martin Huiskes werk. ‘’Na het moeten slopen van een onbruikbaar zorggebouw uit de jaren tachtig vonden we het belangrijk dat een nieuw te bouwen complex een levensduur zou krijgen die past bij de historische binnenstad van de Hanzestad Kampen. Terwijl het niet direct zichtbaar is aan de buitenkant, is er veel aandacht besteed aan circulariteit in het gebouw. Zo is het plan en zijn vormgeving in moderne zin afgestemd op de historische context, is het gebouw in hoge mate vrij indeelbaar en zijn de verschillende gebouwlagen zoveel als mogelijk losmaakbaar. Daarmee is het gebouw ‘aanpasbaar’ bij een veranderende vraag in de toekomst. Verder is er een prachtige binnentuin aangelegd die is ontworpen door Buro Mien Ruys. Naast de biodiversiteit is gelet op de schoonheid van de tuin in alle seizoenen. Een fantastisch gebouw op een toplocatie waarbij de samenwerking tussen de partijen een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming.”
 
Martin Huiskes is al meer dan dertig jaar werkzaam bij LKSVDD architecten. Dit zegt iets over zijn betrokkenheid bij het bureau en zijn passie voor het vak. Zijn toetreding als een van de vijf nieuwe partners noemt hij daarom een logische stap voor de toekomst van LKSVDD architecten.