Skip to content

”Ik geloof in de kracht van het beeld”

Radboud Seckel

Architect | Partner

Radboud-Seckel-portret-groot

In deze reeks interviews laten we een van de partners van LKSVDD architecten aan het woord. In deze aflevering spreken we Radboud Seckel, architect bij LKSVDD architecten en partner van het architectenbureau.

Radboud Seckel omschrijft LKSVDD als een nuchter architectenbureau dat is ingesteld op de opdrachtgever. De werknemers proberen daarnaast de opdrachtgever te voorzien van extra bewustwording op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. ‘’Wij proberen zo goed als we kunnen onze opdrachtgevers te bedienen. Wij zijn erop gericht om de lol en uitdaging te zien in een opgave zoals die door de opdrachtgever wordt geformuleerd. En dat kan ook zeker leuk zijn; om iets te ontwerpen of doen waar je misschien zelf niet aan gedacht had maar waar de opdrachtgever duidelijke ideeën over heeft. Daar zit een uitdaging in.’’

Beelden genereren
Zelf is Radboud Seckel bedreven in het combineren van de randvoorwaarden en het snel genereren van beelden. ‘’Ik denk in beelden. Dat heb ik altijd al gehad. Door schetsenderwijs te ontwerpen kan ik snel een beeld voor de opdrachtgever genereren. Hierdoor kan getoond en gekozen worden welke facetten van belang kunnen zijn. Ik ga niet zeggen of je een zwart of wit interieur moet nemen, maar ik kan aan de hand van een beeld wel laten zien wat een zwart plafond bijvoorbeeld doet met een ruimte. Als efficiënte en snelle manier om tot een ontwerp te komen hecht ik waarde aan beelden. Ik geloof in de kracht van het beeld.’’

Natuur-inclusief bouwen
Sinds anderhalf jaar is Radboud Seckel bezig met een studie naar flora- en faunabeheer. Natuur-inclusief bouwen staat hoog op zijn agenda. Volgens Radboud Seckel kan dit onderdeel uitmaken van een goed gebouw. “Ik vind dat je je goed moet realiseren dat ingrijpen van mensen over het algemeen een enorme achteruitgang van de natuur oplevert. In een natuurlijke omgeving kom je bijvoorbeeld bijna nooit een situatie tegen met een veld met honderden meters gras.’’
Hij weegt het idee van natuur-inclusief bouwen dan ook zeker mee in zijn ontwerpen. “Ik probeer natuur-inclusief bouwen te vertalen naar een situatie die daadwerkelijk binnen handbereik ligt, binnen het ontwerp en de omgeving. Zo kun je opletten welke ecologische verstoring je veroorzaakt en hoe je die kunt beperken. Daarvoor kijk ik bijvoorbeeld naar de onderdelen in het landschap. Vroeger was hier geen aandacht voor, maar nu wordt dat een noodzaak.”

Van inktpennen naar computer
Sinds zijn zestiende wilde Radboud Seckel al graag architect worden. Wat is er veranderd na 33 jaar in het vak? “De professionaliteit van architecten is toegenomen. En ook zijn de vragen die tegenwoordig aan een architect gesteld worden veel concreter meetbaar. Er is nu, ten opzichte van toen ik begon met werken, veel meer regelgeving, door een toename aan eisen waaraan we moeten voldoen. Daar heb je als architect dus kennis over nodig. En er zijn tegenwoordig veel meer facetten in het werk die aandacht vragen, zoals biodiversiteit. Dertig jaar geleden deed alleen een niche in de architectenwereld dit. De hoofdstroom was alleen bezig met het produceren van gebouwen.”
En waar een architect dertig jaar geleden achter de tekentafel zat te ontwerpen met inktpennen, schuift hij hiervoor nu achter een computer. Maar voor Radboud Seckel is het plezier in zijn vak zeker niet minder geworden.

Flexibilisering
Sinds kort kent LKSVDD vijf nieuwe partners. Allemaal specialisten op hun eigen gebied. “Hierdoor zijn we meer divers. We zijn een eenheid door onze vakkundigheid, nuchterheid en doelgerichtheid. Maar we vullen elkaar ook aan. Onze verscheidenheid maakt ons interessant voor opdrachtgevers. Met vijf nieuwe partners bewegen wij verder goed mee met de verandering in de maatschappij. Het is niet meer van deze tijd dat je, zoals vroeger, bij wijze van spreken voor dertig jaar in een bedrijf werkte en daarmee ongeveer je halve leven vastlegde. De dynamiek in de maatschappij zie je ook terug in de dynamiek die wij hebben in de bedrijfsstructuur. Ik vind dat een positieve ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat wij beter en doelgerichter kunnen omgaan met veranderende omstandigheden.’’

Verantwoordelijkheidsgevoel
Radboud Seckel stelt dat architecten belangrijk zijn voor het eindresultaat. ‘’Wij hebben, door onze plek in het ontwerpproces, mogelijkheden om effect te hebben op het eindproduct. Opdrachtgevers kunnen daarnaast over het algemeen veel hebben aan de onafhankelijke adviezen van de architect. Je kunt als architect de ander er bijvoorbeeld bewust van maken dat je een gebouw kunt realiseren dat veel duurzamer of meer circulair is dan de opdrachtgever zelf ooit voor mogelijk had gehouden. Architecten zitten vóóraan in de keten, zijn uiterst belangrijk bij het structureren van de opgave en daarmee het eindproduct. Dat betekent dat je je er als architect ook heel bewust van moet zijn dat je voor een belangrijk deel in staat bent om het eindresultaat te beïnvloeden. En dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Naarmate je langer in het vak zit, kun je dit vaststellen. Het is onze taak als architect om daar goed op te letten. Het is zeker geen vrijblijvend plekje in de keten.”