Skip to content

”Liefde voor het vak zie je terug in het resultaat”

Ronald Olthof

Architect | Partner

Ronals-Olthof-portret-groot

In deze reeks interviews laten we een van de partners van LKSVDD architecten aan het woord. In deze aflevering spreken we Ronald Olthof, architect bij LKSVDD architecten en sinds kort ook partner van het architectenbureau.

Wat zijn vak als architect zo mooi maakt? De samenwerking en interactie met opdrachtgever en gebruiker van een gebouw. Ronald Olthof probeert over de hele breedte mensen te betrekken bij een ontwerp. “Ik word altijd het meest enthousiast als ik praat met de gebruikers van een gebouw, zoals de directie en het team van een school. En ook met de kinderen zelf. Deze mensen hebben allerlei dromen en ideeën over hoe ze een gebouw zouden willen hebben. Daarop inspelen en het inspireren en enthousiasmeren van alle betrokkenen, dat is mijn kracht.’’

Hergebruik
Duurzaamheid en hergebruik van gebouwen en materialen zijn belangrijk voor Ronald Olthof. Zijn passie hiervoor ontstond in 2007, toen hij bezig was met een ontwerp voor daklozenopvang De Herberg in Zwolle. ‘’Ik had een gesprek met een dakloze. Hij vertelde me zijn traumatische verhaal en hoe hij aan het knokken was voor een tweede kans. Dat verhaal inspireerde me en wilde ik vertalen in de bouw van de nieuwe opvang. Door hergebruik van materiaal te introduceren in het ontwerp zouden die materialen ook een tweede kans krijgen, net als de daklozen. Dit idee werd door alle betrokkenen in Zwolle omarmd.”

Kwaliteit verhogend
En ook bij het Kindcentrum Vredenburg in Arnhem overtuigde Ronald Olthof de opdrachtgevers van het belang van hergebruik. ‘’In deze uitvraag was geen sprake van circulariteit. ‘Hoe gaan jullie dit verantwoorden naar de kinderen?’ vroeg ik het bestuur. ‘Om de oude school af te breken, al het materiaal weg te gooien en vervolgens vanuit de hele wereld nieuwe materialen hierheen te halen?’ We hebben alle betrokkenen er toen van weten te overtuigen dat wij allemaal zelf medeverantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze aarde en onze kinderen, met als gevolg dat we een aantal elementen toch konden hergebruiken. Zo hebben we de aula van de nieuwe school bekleed met hout van het dak van het oude schoolgebouw. Hergebruik kan ook kwaliteit verhogend zijn, dat moet je mensen uitleggen. Daar liggen veel kansen en mogelijkheden. Ik zie het als mijn taak om mensen in hergebruik mee te nemen. Onbekend is onbemind, zeg ik altijd. De projecten waarbij ik erin slaag materialen of gebouwen opnieuw te gebruiken, daar ben ik wel het meest trots op.”

God’s Loft Story
Naast materiaal kunnen gebouwen zelf ook hergebruikt worden. Zo is dankzij het idee en de inzet van Ronald Olthof de Plechelmusschool in Hengelo ondergebracht in de naastgelegen leegstaande kerk. Samen met de directrice heeft hij alle partijen overtuigd van dit plan. En ook zijn eigen huis voldoet aan zijn passie voor hergebruik. Een leegstaande kerk in Haarlo werd omgebouwd tot zijn huidige woning. Het ontwerp hiervoor maakte hij zelf. En samen met de lokale aannemer is het pand verbouwd. Ook hier is geprobeerd zoveel mogelijk van de oude kerk opnieuw te gebruiken, zoals de oude vloerdelen en paneeldeuren. Een uniek project, dat over de hele wereld in de pers aandacht kreeg.

Iedereen betrekken
Ronald Olthof betrekt graag alle partijen bij zijn ontwerpen. Ook de bouwvakkers. Zo kwam het eens voor dat een bouwvakker iets negatiefs op een muur schreef tijdens de bouw. Sindsdien organiseert Ronald Olthof bij zoveel mogelijk van zijn projecten ook een presentatie voor de bouwvakkers. “Het ontwerp van een gebouw heeft een duidelijk concept en verhaal. Ik vind het belangrijk dat, naast de gebruikers, de buren en andere betrokkenen, ook de bouwvakkers die het gebouw daadwerkelijk maken, weten waarom het gebouw wordt zoals het wordt. Als je betrokken bent en liefde voor je vak uitoefent dan zie je dat terug in het resultaat.” Hij illustreert dit door te vertellen hoe bouwvakkers tijdens een open dag op de bouw aan hun familie uitleg gaven over het hoe en waarom van het ontwerp. “Die betrokkenheid zie ik graag.”

Slim omgaan met beschikbare middelen
Met het toetreden van vijf nieuwe partners, heeft LKSVDD architecten in totaal zeven partners. Ronald Olthof vindt dat dit iets zegt over de manier van werken bij het architectenbureau. ‘’We zijn complementair, allemaal dragen we iets anders bij. Dat maakt ons zo veelzijdig. Mijn grote uitdaging is telkens weer om slim en creatief met geld, materialen en ruimte om te gaan en zo tot een mooi en duurzaam eindresultaat te komen.”