Skip to content

”Plezier en de passie voor het vak staan voorop”

Sander ter Harmsel

Architect | Partner

Sander-ter-Harmsel-portret-groot

In deze reeks interviews laten we een van de partners van LKSVDD architecten aan het woord. In deze aflevering spreken we Sander ter Harmsel, architect bij LKSVDD architecten en sinds kort ook partner van het architectenbureau.

Sander ter Harmsel omschrijft LKSVDD architecten als een hechte club. ‘’Loyaliteit aan elkaar en aan het bureau staan hoog in het vaandel. Dat sprak me direct aan toen ik in dienst kwam, bijna zes jaar geleden. Ik voelde me daarom vanaf dag één thuis bij dit bureau. We dagen elkaar als collega’s uit om het beste van iedereen naar boven te halen.’’ Die samenwerking is voor Sander ter Harmsel als echte teamplayer, heel belangrijk.

Oog voor details
Sander ter Harmsels kracht als architect zit in zijn bouwkundige onderlegging. Hij combineert daarvoor zijn twee afstudeerrichtingen, architectuur en building technology. ‘’Bouwkundige details zijn van belang,’’ vertelt hij. ‘’Je kunt nog zo’n mooie tekening of schets maken, het blijft hangen in dat ontwerp als je het uiteindelijk niet bouwkundig uitvoerbaar weet te maken. Ik hecht veel waarde aan de detaillering van mijn ontwerpen. Vervolgens is het heel belangrijk om de details te bespreken. Als het ontwerp overgedragen wordt en de uitvoerder krijgt het achterliggende verhaal niet mee, dan weet deze ook niet waarop gelet moet worden. Je moet uitleggen waarom je bepaalde zaken bedacht hebt. Bijvoorbeeld dat een deur verder terug ligt om de overgang van publieke ruimte naar privéruimte doormiddel van de entree vorm te geven.’’

Het Nationaal Archief in Emmen
Sander ter Harmsel probeert zijn gebouwen altijd zo logisch mogelijk op te zetten, met een helder concept. Om het ontwerp vervolgens dus door te voeren tot in de details. ‘’Ik wil dat de plattegronden van een ontwerp helder zijn en dat de gebruikers van het gebouw uiteindelijk heel erg vrolijk worden van het goed functionerende gebouw.’’ Een mooi voorbeeld van deze werkwijze is het Nationaal Archief in Emmen: de transformatie van een complex gebouw naar een nieuwe werkomgeving voor het Rijksvastgoedbedrijf. Sander ter Harmsel: “Ik noem dat altijd het plezier van het maken: dat je je eigen ontwerp uiteindelijk daadwerkelijk gerealiseerd ziet worden.”

Archikidz
Sander ter Harmsel doorliep de mts, de hts en vervolgens de universiteit met als doel om architect te worden. “Tijdens mijn stage voor de mts zag ik dat je als architect echt de leuke dingen kon doen. In mijn jeugd had ik nooit iets geleerd over het werk van een architect of het ontwerpen van gebouwen. Ik wist totaal niet wat een architect deed.’’ Mede hierdoor heeft hij Archikidz in Enschede helpen oprichten, een stichting die basisschoolleerlingen laat kennismaken met het vak van architect.

‘’Ik vind het belangrijk om bij kinderen op die leeftijd al een soort zaadje te planten en te laten zien hoe leuk ons vak is. Leerlingen tussen de zeven en twaalf jaar oud maken bij Archikidz kennis met de gebouwde omgeving. Ze leren hier dat alles wat je aan gebouwen om je heen ziet is bedacht, ontworpen en getekend. Tijdens een middag leren de kinderen van een architect hoe ze een gebouw kunnen schetsen. Daarna gaan ze een maquette maken van hun ontwerp.” Als bestuurslid van Archikidz vindt hij het mooi om de gedrevenheid van de kinderen te zien. ‘’Ik zit soms met open mond te kijken hoe slim en creatief de kinderen al zijn. Veel kinderen weten heel goed wat ze willen maken. De frisse blik en creativiteit die ze tonen, dat is prachtig. Ik vind dat heel inspirerend om te zien.’’

Werkcultuur bewaken
Die inspirerende omgeving is er ook bij LKSVDD architecten. Sander ter Harmsel hecht er aan om de cultuur van het bureau te bewaken. “We hebben een koers die we samen willen varen. Als we onze bureaucultuur willen behouden en tegelijkertijd een frisse wind willen laten waaien, dan moet je daar als personeel ook je schouders onder zetten. Plezier en passie voor het vak staan bij ons voorop. Als bevlogen vakgenoten inspireren we elkaar en leren we van elkaar. We vullen elkaar ook aan. Als je met tien verschillende collega’s bij elkaar zit, kun je ook tien verschillende visies hebben. Sparren met vakgenoten is dus belangrijk. Op die manier kom je tot de beste ideeën.

Met de vijf nieuwe partners hebben we draagvlak gecreëerd binnen het bureau. We hebben nu een mooie vertegenwoordiging van alle facetten binnen de organisatie; architecten maar ook een bureaumanager en een BIM-manager zijn vertegenwoordigd als partner. Allemaal zijn we even belangrijk voor de motor achter het bureau. Dat maakt ons sterk.’’