Skip to content

Multifunctionaliteit

Meervoudig gebruik van een gebouw moet je zorgvuldig ontwerpen. Dit is echt een specialisme van ons bureau. We vinden het leuk om op zoek te gaan naar de overeenkomsten tussen de programma’s van eisen van gebruikers en te kijken hoe je elkaar kunt versterken. Als je blijft hangen in de obstakels, kom je nergens.

Wij hebben al veel gebouwen voor meervoudig gebruik ontworpen. Soms nieuw, soms als herbestemming. Het helpt als mensen ook echt samen in een gebouw willen. Maar zelfs als dat niet zo is, kun je nog met een goed ontwerpproces de partijen bij elkaar brengen. Gemeenschappelijkheid is iets mentaals.

Er zijn twee kernvragen die alle gebruikers van een gebouw moeten beantwoorden. De eerste vindt iedereen gemakkelijk: welke ruimte van een ander zou je graag willen gebruiken? Op de tweede vraag duurt het antwoord langer: welke eigen ruimte zou je aan anderen beschikbaar willen stellen?

Wij zijn goed in het begeleiden van het proces en dat vertalen in een herkenbaar ontwerp. Dat doen we altijd interactief, samen met de verschillende partijen en zo nodig op locatie. Wij dragen aan en partijen ontdekken zelf of iets een goed idee is. Als je samen ontwerpt, is het samen gebruiken van het gebouw eigenlijk al begonnen.

Oud-Gastel – multifunctionele accommodatie FUTURA
Bijzonder is dat behalve twee scholen en een bso ook de plaatselijke voetbalvereniging in deze mfa gehuisvest is. Het centrale hart van het gebouw is zodanig vormgegeven dat het overdag dient als aula en overblijfruimte, en ‘s avonds en in het weekend bij de kantine getrokken kan worden. Het paviljoenachtige gebouw met drie poten scheidt het gebied in drie gebieden: speelruimte, voorplein en sportvoorziening.

Alphen aan den Rijn – MFA Kop van Sterrenlaan
Het ontwerp is fraai gedetailleerd, maakt gebruik van duurzame materialen en past functioneel en qua uitstraling bij de gebruikers en de omgeving. De MFA huisvest de islamitische basisschool An Noer, maatschappelijke voorzieningen en een gymzaal. De locatie, aan de rand van de wijk, kenmerkt zich door een parkachtige setting. Het gebouw wordt ‘tussen’ de bomen gesitueerd. Dankzij een grote mate van transparantie, een intieme patio en het overstek wordt binnen met buiten verbonden. Het overstek en de verlaagde pleinen versterken het gevoel van geborgenheid én zorgen voor zonwering, koeling en waterbeheer. Door het gebouw in zones te verdelen, zonder constructieve beperkingen, kan het zich aanpassen aan veranderende inzichten. Dit garandeert een lange levensduur.

Nieuwleusen – Kulturhus De Spil
Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je echt een gebouw deelt al voordat je erin trekt. In het Kulturhus De Spil zitten een school, kinderopvang, een middelbare school, een grand café, de bibliotheek, twee sporthallen geschikt voor topsport, welzijnsinstellingen zoals dagbesteding, jongerenwerk, politie en gemeente houden er hun spreekuren. Er is veel dubbelgebruik van ruimtes en een uitstekende interacties tussen de partijen. Het is echt een ontmoetingsplek voor heel Nieuwleusen.

Borne – De Veste
In De Veste zitten vooral voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar: basisschool de Vonder en kinderopvang Borne. Maar er zit ook een grote sporthal in het gebouw die voldoet aan de wedstrijdeisen voor hoofdklasse Volleybalwedstrijden, uiteraard met een sportcafé, én er is volop ruimte voor andere activiteiten die mensen in de wijk initiëren. De heldere logistiek garandeert dat iedereen zijn eigen domein heeft, en tegelijkertijd stimuleert het de interactie tussen de ‘bewoners’ van De Veste.

Veenendaal – Ontmoetingshuis
Het Ontmoetingshuis vormt het hart van de nieuwe wijk Veenendaal-Oost. Met een wijkcentrum voor welzijnswerk, twee kerken, drie basisscholen met buitenschoolse opvang, twee kinderdagverblijven, een peuterspeelzaal en een sportzalencomplex biedt het Ontmoetingshuis plaats aan een groot aantal gebruikers. Binnen- en buitenruimten, functies en activiteiten zijn zodanig met elkaar verweven dat ontmoeting werkelijk is vormgegeven. Door gemeenschappelijke functies waar mogelijk te combineren, ontstaat een uiterst compact bouwvolume. Dankzij het eenduidig gebruik van metselwerk manifesteert het Ontmoetingshuis zich als één ensemble met aandacht voor de menselijke maat.

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier