Skip to content

Onderwijs

Scholen vinden we leuk om te bouwen. En dat niet alleen, we zijn er ook echt goed in. Met onze kennis en betrokkenheid kunnen we iedere schooldirectie helpen om vanuit haar onderwijsperspectief het ideale gebouw te realiseren.

Als school maak je een programma van eisen maar één keer. Wij doen het regelmatig, weten waar we op moeten letten, zien mogelijke hiaten. We volgen ook hoe de scholen die we maken functioneren in de praktijk. We kennen de verschillende typen onderwijs en hebben ideeën over de verschillende soorten gebouwen die daarbij horen.

Een absolute kracht van ons bureau is dat we ook de grenzen kennen van de financiën. We houden rekening met de belangen van verschillende partijen. Nee, dat levert geen compromissen op. Wel een schoolgebouw dat bijdraagt aan de onderwijsdoelstelling, het werk gemakkelijker maakt, en waar iedereen blij mee is.

Scholen moeten over 100 jaar ook nog staan en functioneren. Scholen uit de jaren ’70 worden en masse gesloopt, terwijl die uit de jaren ’30 nu gekoesterd worden. Het zijn bijzondere gebouwen op een centrale plek in de wijk. Zo’n school blijkt veel meer dan een leeromgeving en het behouden waard.

Weesp – de Kors Breijer: De brede school Kors Breijer geeft een positieve impuls aan de bestaande wijk in Weesp. Het gebouw past goed in zijn omgeving. Het betreft hier een zorgeloos gebouw in onderhoud, exploitatie, duurzaamheid en flexibiliteit. De brede school van een kleine 3000m² BVO bestaat uit een 16-klassige basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en een sportvoorziening. Het terrein is volgens de principes van avontuurlijk en natuurlijk spelen ingericht. Die natuurlijke sfeer is binnen doorgezet met verschillende creatieve houttoepassingen.

Losser – brede school: won de Twentse Duurzaamheidsprijs in 2015. Vooraf was er niet een heel sterke duurzaamheidsambitie, maar door de school creatieve mogelijkheden te schetsen is het een voorbeeldproject geworden. Met de installateur zijn we op zoek gegaan naar subsidies en geldbronnen. Zo was het mogelijk aardwarmte, zonnepanelen en mechanische ventilatie toe te passen in het gebouw. Het gebouw is intiem en tegelijkertijd heel open. De beide scholen delen de docentenruimte. Alle ruimten zijn gebouwd rondom de kern van het theater met de tribunetrap. 

Rouveen – multifunctionele combischool (MCR): dit gebouw huisvest twee basisscholen (de Triangel en de Levensboom), een peuterspeelzaal, een buurtvoorziening en een dubbele sportzaal (‘ingepakt’ door de kappen). We hebben het gebouw laten aansluiten bij de landschappelijke structuur en verkaveling van Rouveen. In het gebouw herken je de streekeigen vormgeving en de kleurstelling van de boerderijen. En ondanks de enorme oppervlakte (3600 m2) is het gevoel van de dorpsschool overeind gebleven.

Hengelo – Daltonbasisschool St. Plechelmus: In plaats van nieuwbouw is deze school in de naastgelegen leegstaande Heilige Hartkerk gehuisvest. De kerk werd getransformeerd tot modern schoolgebouw met behoud van de karakteristieken van de kerk. Hiervoor kreeg onze opdrachtgever, schooldirecteur Anneke Kuipers, de Gouden Piramide (2010). Eerder werd het project al genomineerd voor de prijs Herbestemming Religieus Erfgoed.

Diemen – Brede school Noorderbreedte: dit project kom je vaker tegen omdat het zowel in het proces als in het gebruik een bijzonder goed werkend gebouw is. Ook een total engineeringsopdracht.

Nieuwleusen – Kulturhus De Spil: Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je echt een gebouw deelt al voordat je erin trekt. In het Kulturhus De Spil zitten een school, kinderopvang, een middelbare school, een grand café, de bibliotheek, twee sporthallen geschikt voor topsport, welzijnsinstellingen zoals dagbesteding, jongerenwerk, politie en gemeente houden er hun spreekuren. Er is veel dubbelgebruik van ruimtes en een uitstekende interacties tussen de partijen. Het is echt een ontmoetingsplek voor heel Nieuwleusen.

Oud-Gastel – multifunctionele accommodatie FUTURA: bijzonder is dat behalve twee scholen en een bso ook de plaatselijke voetbalvereniging in deze mfa gehuisvest is. Het centrale hart van het gebouw is zodanig vormgegeven dat het overdag dient als aula en overblijfruimte, en ‘s avonds en in het weekend bij de kantine getrokken kan worden. Het paviljoenachtige gebouw met drie poten scheidt het gebied in drie gebieden: speelruimte, voorplein en sportvoorziening.

Borne – De Veste: In De Veste zitten vooral voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar: basisschool de Vonder en kinderopvang Borne. Maar er zit ook een grote sporthal in het gebouw die voldoet aan de wedstrijdeisen voor hoofdklasse Volleybalwedstrijden, uiteraard met een sportcafé, én er is volop ruimte voor andere activiteiten die mensen in de wijk initiëren. De heldere logistiek garandeert dat iedereen zijn eigen domein heeft, en tegelijkertijd stimuleert het de interactie tussen de ‘bewoners’ van De Veste.

Losser – Twents Carmel College

Hengelo – Basisschool St. Jan

Lichtenvoorde – Het Bariet

IKC 7Hoven – Zevenhoven

Kindcentrum De Plantage – Meteren

MFA Kreekrijk – Zaanstad

Ontmoetingshuis – Veenendaal

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier

Gratis adviesgesprek
Doe er uw voordeel mee

Barcelona-rechts