Skip to content

Onderwijs

Scholen vinden we leuk om te bouwen. En dat niet alleen, we zijn er ook echt goed in. Met onze kennis en betrokkenheid kunnen we iedere schooldirectie helpen om vanuit haar onderwijsperspectief het ideale gebouw te realiseren.

Als school maak je een programma van eisen maar één keer. Wij doen het regelmatig, weten waar we op moeten letten, zien mogelijke hiaten. We volgen ook hoe de scholen die we maken functioneren in de praktijk. We kennen de verschillende typen onderwijs en hebben ideeën over de verschillende soorten gebouwen die daarbij horen.

Een absolute kracht van ons bureau is dat we ook de grenzen kennen van de financiën. We houden rekening met de belangen van verschillende partijen. Nee, dat levert geen compromissen op. Wel een schoolgebouw dat bijdraagt aan de onderwijsdoelstelling, het werk gemakkelijker maakt, en waar iedereen blij mee is.

Scholen moeten over 100 jaar ook nog staan en functioneren. Scholen uit de jaren ’70 worden en masse gesloopt, terwijl die uit de jaren ’30 nu gekoesterd worden. Het zijn bijzondere gebouwen op een centrale plek in de wijk. Zo’n school blijkt veel meer dan een leeromgeving en het behouden waard.

Arnhem – Kindcentrum Het Middelpunt
Het kindcentrum is als een fraai paviljoen in het groene Groningenpark van Arnhem ontworpen. Het buitenterrein is ingericht volgens het principe van ‘natuurlijk spelen’, met behoud van waardevolle bomen, en maakt daarmee onderdeel uit van het park. Dankzij de grote openingen in de gevel kunnen de gebruikers binnen van het prachtige uitzicht genieten en kan er veel natuurlijk licht binnenkomen. Het kindcentrum biedt onderdak aan een peuterspeelzaal, kinderopvang, BSO en twee basisscholen. Het natuur-inclusieve ontwerp is nauwkeurig afgestemd op de pedagogische wensen en behoeften van de gebruikers. In het kader van circulair bouwen is gekozen voor een staalconstructie met een HSB-invulling en waar mogelijk hergebruik van materialen.

Zevenhoven – Integraal Kindcentrum Zevenhoven
In het dorp Zevenhoven in de gemeente Nieuwkoop is een IKC gerealiseerd met daarin een basisschool, kinderopvang, BSO en een bibliotheekpunt. Buiten is het speelterrein ingericht als een groen en uitdagend speelpark, met onder andere een dierenweide, moestuin, buitentheater en natuurlijke speelelementen. Binnen zorgt het rijke gebruik van duurzame rubberwood voor een lichte en frisse kleurstelling. De centrale tribunetrap vormt het hart van het gebouw. De kapvorm en de compilatie van verschillende bouwmassa’s benadrukken het kleinschalige dorpse karakter.

Almelo – Alma College
Het Alma College is ontstaan vanuit de onderwijskundige samenwerking van drie verschillende vmbo-scholen en biedt plaats aan ongeveer 1000 leerlingen van acht verschillende vmbo-profielen. Het bestaande gebouw heeft een eigentijdse uitstraling, een nieuwe indeling en een verbeterde logistiek gekregen. De gezamenlijke hoofdingang biedt direct toegang tot een lichte en ruimtelijke aula. Van daaruit zijn de verschillende leeromgevingen bereikbaar.
Voor de onder- en bovenbouw zijn eigen leeromgevingen gerealiseerd, alle met een eigen sfeer en beleving. De kleinschaligheid en de eigen identiteit van de vmbo-profielen zijn nu herkenbaar aanwezig binnen het grote geheel.

Lichtenvoorde – Het Bariet
Binnen het bestaande gebouw van Scholengemeenschap Marianum heeft LKSVDD architecten ruimte gemaakt om Het Bariet in te passen. Hiermee is een unieke samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs tot stand gekomen. De scholen Het Bariet en Marianum liggen rug aan rug aan elkaar, met in de kern verschillende gedeelde ruimtes. Aan de parkzijde van het gebouw kreeg Het Bariet een eigen hoofdentree, om de identiteit van de school te waarborgen. De centrale hal van Het Bariet is een aula, ontvangstruimte en praktijklokaal in één. Installatietechnisch is het volledige gebouw aangepast aan de eisen voor frisse scholen.

Broek in Waterland – De Havenrakkers
Het ontwerp voor Brede School De Havenrakkers voorziet in de vernieuwing en verduurzaming van het huidige schoolgebouw. De bestaande verzameling ‘kleine huisjes’ wordt hierin deels gesloopt, deels grondig gerenoveerd en verduurzaamd en deels nieuw gebouwd Alles in de herkenbare stijl die past bij Broek in Waterland, maar met een eigentijdse twist. Er ontstaat een centraal hart in het schoolgebouw door de verschillende groepsruimtes in een U-vorm te situeren. Het centrale hart wordt vormgegeven als een overdekt dorpsplein, met ruimte voor een aula, de bibliotheek, exposities en uitvoeringen. Ook is er binnen het gebouw ruimte gemaakt voor kinderopvang en BSO.

Diemen – Brede school Noorderbreedte
Een duurzaam, modern en eigentijds gebouw, waarin een peuterspeelzaal, twee basisscholen, een buitenschoolse opvang en welzijnswerk zijn gevestigd. Het gebouw is ontworpen met oog voor detail. Het is multifunctioneel en mooi ingepast in de omgeving. De theatertrap in het centrale hart van het gebouw is de logistieke verbinder. Het is een ontmoetingsplek, een relaxplek en een tribunetrap ineen.

Oud-Gastel – MFA FUTURA
Bijzonder is dat behalve twee scholen en een bso ook de plaatselijke voetbalvereniging in deze mfa gehuisvest is. Het centrale hart van het gebouw is zodanig vormgegeven dat het overdag dient als aula en overblijfruimte, en ‘s avonds en in het weekend bij de kantine getrokken kan worden. Het paviljoenachtige gebouw met drie poten scheidt het gebied in drie gebieden: speelruimte, voorplein en sportvoorziening.

Meteren – Kindcentrum De Plantage
Een duurzame en energieneutrale eyecatcher in de wijk De Plantage in Meteren (West-Betuwe) waarin een basisschool, een peuterspeelzaal en een sportzaal zijn gevestigd. De begane grond van het gebouw is volledig vrij indeelbaar. Dit sluit aan op het onderwijssysteem dat hier wordt gehanteerd, met een open leeromgeving. Een sterke stedenbouwkundige regie heeft ervoor gezorgd dat het gebouw een klassieke vormgeving kreeg. De stijl ervan refereert naar de vele klassieke veilinggebouwen in de regio. Door zijn volume, vormgeving en uitstraling vormt het kindcentrum een herkenbaar baken tussen de omliggende woningen.

Hengelo – Basisschool St. Jan
In plaats van gedeeltelijke uitbreiding is, op initiatief van LKSVDD, door herbestemming het oude rijksmonumentale gebouw weer volledig als school in gebruik. De allure van dit gebouw is overeind gebleven en tegelijkertijd is onderwijsvernieuwing mogelijk gemaakt, door bijvoorbeeld werkeilanden op de gang en een centrale aula in de voormalige gymzaal. De frisse kleurstelling komt voort uit de oude tegelvloeren die zijn gereconstrueerd. Deze kleur markeert de verschillende functionaliteiten in het gebouw.

 

Nieuwleusen – Kulturhus De Spil
Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je echt een gebouw deelt al voordat je erin trekt. In het Kulturhus De Spil zitten een school, kinderopvang, een middelbare school, een grand café, de bibliotheek, twee sporthallen geschikt voor topsport, welzijnsinstellingen zoals dagbesteding, jongerenwerk, politie en gemeente houden er hun spreekuren. Er is veel dubbelgebruik van ruimtes en een uitstekende interacties tussen de partijen. Het is echt een ontmoetingsplek voor heel Nieuwleusen.

Rotterdam – Het Open Venster
Het bijzondere ontwerp voor deze nieuwbouw bouwt voort op het bestaande fundament van een eerder stilgelegde bouw. De besparing van materiaal zorgt voor een duurzaam ontwerp. Het Open Venster is een Lekker Fit!-school. In het ontwerp staat beweging daarom centraal. Het hart van het gebouw bevat een open speellokaal, een glijbaan en klimwand en de verdiepte gymzaal is prominent aan de voorzijde gesitueerd. De belangrijke functie van het schoolgebouw in de wijk komt tot uitdrukking in het multifunctionele gebruik én in de uitstraling van het gebouw. Qua vormgeving, bouwmassa en architectuur sluit het ontwerp perfect aan op de wederopbouw-stijl van de rest van de wijk.

Assendelft – MFA Kreekrijk
Architectonisch refereert het gebouw naar de oude droogschuren in de Zaanstreek. Het huisvest twee basisscholen, twee kinderdagverblijven en een dubbele gymzaal. Deze gymzalen zijn strategisch centraal tussen de scholen geplaatst, waardoor sport zichtbaar is en beweging wordt gestimuleerd. De kapvorm zorgt voor ruimtelijkheid en ‘lucht’ op de leerpleinen, alle met een eigen buitenruimte, op de verdieping in de vorm van een loggia. De streekeigen kleurstelling in het gebouw zorgt voor een combinatie van rust en warmte. Flexibiliteit is gerealiseerd door een ‘kralenketting’ van onderwijsruimtes, die of aan de ene school, of aan de andere school kunnen worden toegekend.

Veenendaal – Ontmoetingshuis
Het Ontmoetingshuis vormt het hart van de nieuwe wijk Veenendaal-Oost. Met een wijkcentrum voor welzijnswerk, twee kerken, drie basisscholen met buitenschoolse opvang, twee kinderdagverblijven, een peuterspeelzaal en een sportzalencomplex biedt het Ontmoetingshuis plaats aan een groot aantal gebruikers. Binnen- en buitenruimten, functies en activiteiten zijn zodanig met elkaar verweven dat ontmoeting werkelijk is vormgegeven. Door gemeenschappelijke functies waar mogelijk te combineren, ontstaat een uiterst compact bouwvolume. Dankzij het eenduidig gebruik van metselwerk manifesteert het Ontmoetingshuis zich als één ensemble met aandacht voor de menselijke maat.

Losser – brede school
Won de Twentse Duurzaamheidsprijs in 2015. Vooraf was er niet een heel sterke duurzaamheidsambitie, maar door de school creatieve mogelijkheden te schetsen is het een voorbeeldproject geworden. Met de installateur zijn we op zoek gegaan naar subsidies en geldbronnen. Zo was het mogelijk aardwarmte, zonnepanelen en mechanische ventilatie toe te passen in het gebouw. Het gebouw is intiem en tegelijkertijd heel open. De beide scholen delen de docentenruimte. Alle ruimten zijn gebouwd rondom de kern van het theater met de tribunetrap. 

Weesp – de Kors Breijer
De brede school Kors Breijer geeft een positieve impuls aan de bestaande wijk in Weesp. Het gebouw past goed in zijn omgeving. Het betreft hier een zorgeloos gebouw in onderhoud, exploitatie, duurzaamheid en flexibiliteit. De brede school van een kleine 3000m² BVO bestaat uit een 16-klassige basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en een sportvoorziening. Het terrein is volgens de principes van avontuurlijk en natuurlijk spelen ingericht. Die natuurlijke sfeer is binnen doorgezet met verschillende creatieve houttoepassingen.

Hengelo – Daltonbasisschool St. Plechelmus
In plaats van nieuwbouw is deze school in de naastgelegen leegstaande Heilige Hartkerk gehuisvest. De kerk werd getransformeerd tot modern schoolgebouw met behoud van de karakteristieken van de kerk. Hiervoor kreeg onze opdrachtgever, schooldirecteur Anneke Kuipers, de Gouden Piramide (2010). Eerder werd het project al genomineerd voor de prijs Herbestemming Religieus Erfgoed.

Borne – De Veste
In De Veste zitten vooral voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar: basisschool de Vonder en kinderopvang Borne. Maar er zit ook een grote sporthal in het gebouw die voldoet aan de wedstrijdeisen voor hoofdklasse Volleybalwedstrijden, uiteraard met een sportcafé, én er is volop ruimte voor andere activiteiten die mensen in de wijk initiëren. De heldere logistiek garandeert dat iedereen zijn eigen domein heeft, en tegelijkertijd stimuleert het de interactie tussen de ‘bewoners’ van De Veste.

Rouveen – multifunctionele combischool (MCR)
Dit gebouw huisvest twee basisscholen (de Triangel en de Levensboom), een peuterspeelzaal, een buurtvoorziening en een dubbele sportzaal (‘ingepakt’ door de kappen). We hebben het gebouw laten aansluiten bij de landschappelijke structuur en verkaveling van Rouveen. In het gebouw herken je de streekeigen vormgeving en de kleurstelling van de boerderijen. En ondanks de enorme oppervlakte (3600 m2) is het gevoel van de dorpsschool overeind gebleven.

Losser – Twents Carmel College
Dankzij de grondige revitalisatie heeft het gebouw een hart gekregen. Functionele aanpassingen gingen gepaard met het upgraden van het interieur, het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen én het garanderen van een gezond binnenklimaat. De nieuwe tribunetrap in de centrale aula, met het grote daklicht erboven, zorgt voor volume, licht en een theaterfunctie. In het gebouw is ook ruimte gerealiseerd voor de muziekschool. De zwarte houten gevel met de ‘witte toetsen’ refereert hier subtiel naar en heeft deze school voor voortgezet onderwijs een nieuw gezicht gegeven.

 

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier