Skip to content

Sport

Lichte sporthallen en sociale verenigingsgebouwen. Dat is onze handtekening als het gaat om sport. Rekening houdend met voorschriften van het NOC*NSF en van de KVLO, vinden we altijd een manier om daglicht binnen te laten komen. Zonder de functionaliteit en de mogelijkheden voor topsport te belemmeren.

Onze sporthallen zijn nooit zomaar een rechthoekige doos. Akoestisch prettige ruimtes waarin techniek volledig geïntegreerd is. We kijken ook naar de kansen van de locatie. Of er bijvoorbeeld functionaliteiten en energieoplossingen te combineren zijn met faciliteiten in de buurt.

Een clubhuis van een sportvereniging heeft altijd een relatie met de sportvelden. Je vindt er geen koude kantine, maar een clubhuiskamer waar iedereen zich thuis voelt.

Sociale veiligheid is voor ons essentieel. We hebben een verkeerssysteem uitgedacht met de ultieme balans tussen privacy en het houden van toezicht. Natuurlijk zit daar bij sporthallen ook een goede oplossing met zones in voor binnen- en buitenschoenen.

Culemborg – sporthal Parijsch
Het ontwerp voor deze sporthal werd vanuit de stedenbouwkundige verkaveling aangevuld met kopwoningen, een warmtekrachtkoppeling en een jongerenvoorziening. Deze unieke combinatie heeft ons uitgedaagd om alle bouwdelen in één herkenbaar bouwblok onder te brengen. Een ingetogen rechthoekig volume dat op strategische plaatsen met karakteristieke insneden is geopend, zodat passanten een blik in de sporthal kunnen werpen.

Hengelo – FBK (Fanny Blankers-Koen) stadion
Het stadion is in twee fases, low budget, volledig vernieuwd. Een nieuwe hoofdtribune met 1.800 zitplaatsen, aansluitend bij het bestaande entreegebouw dat in 2004 in gebruik genomen is.

Gestreefd naar een lichtvoetige constructie lijkt het grote dak te zweven boven de licht gebogen tribune. Rondom werd een nieuwe niet-overkapte tribune gerealiseerd, met een ‘pergola’-constructie bovenlangs voor beschutting en intimiteit in het stadion.

Borne – Het Wooldrik
Het ontwerp realiseert het up-to-date maken van het verouderde sportcomplex ’t Wooldrik, zodat het voldoet aan de huidige eisen en de wensen van de sporters. Het eerste projectdeel betreft de renovatie en verduurzaming van de blijvende gedeeltes van het sportcomplex. Het tweede projectdeel verzorgt de gedeeltelijke nieuwbouw van het sporthallencomplex, een hal voor beach-sport, een sportcafé en diverse ruimten voor ondersteunende functionaliteiten. Het geheel zal zorgen voor een functionele en stimulerende omgeving voor de sporters én voor een sportcomplex dat eenvoudig is in het beheer en onderhoud. Ook een nieuwe groene terreininrichting, inclusief uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, vormt onderdeel van de opgave.

Hoogeveen – Bentinckspark
Om topsport en breedtesport in de gemeente te stimuleren, besloot de gemeente in 2007 tot herontwikkeling van het 27 hectare grote terrein, waarbij de verschillende verenigingen een nieuwe plek kregen met moderne sportvoorzieningen en accommodaties. Wij hebben in samenwerking met MTD de accommodatie voor de voetbalclubs in het park gerealiseerd. Waarbij de voetbalclubs volop ruimte hebben gekregen voor hun eigen identiteit en toch ook veel gelijkenis, passend in het beeldkwaliteitsplan van het Bentinckspark.

Nieuwleusen – Kulturhus De Spil
Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je echt een gebouw deelt al voordat je erin trekt. In het Kulturhus De Spil zitten een school, kinderopvang, een middelbare school, een grand café, de bibliotheek, twee sporthallen geschikt voor topsport, welzijnsinstellingen zoals dagbesteding, jongerenwerk, politie en gemeente houden er hun spreekuren. Er is veel dubbelgebruik van ruimtes en een uitstekende interacties tussen de partijen. Het is echt een ontmoetingsplek voor heel Nieuwleusen.

Borne – De Veste
In De Veste zitten vooral voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar: basisschool de Vonder en kinderopvang Borne. Maar er zit ook een grote sporthal in het gebouw die voldoet aan de wedstrijdeisen voor hoofdklasse Volleybalwedstrijden, uiteraard met een sportcafé, én er is volop ruimte voor andere activiteiten die mensen in de wijk initiëren. De heldere logistiek garandeert dat iedereen zijn eigen domein heeft, en tegelijkertijd stimuleert het de interactie tussen de ‘bewoners’ van De Veste.

Groenlo – De Heuvelhal
Zowel functioneel als energetisch is het ontwerp voor de sporthal optimaal ingepast in de omgeving. Aan de noordzijde biedt een grote glaspui in de foyer uitzicht op de vesting van Groenlo en de toren van de Heilige Calixtusbasiliek. Aan de zuidzijde zorgt een zonneschoorsteen in de winter voor zonnewarmte. Door een optimale invalshoek kan de zonnewarmte in de zomer niet binnenvallen maar zorgt de voorziening gedurende het hele jaar wel voor buitenlicht. Dankzij het ongelijke grondoppervlak rondom de sporthal is het mogelijk om beide lagen gelijkvloers op het omringende terrein aan te laten sluiten. De foyer met de daaraan geschakelde tribune biedt van bovenaf optimaal zicht op de sportvloeren.

Almelo – FUN IE FIT
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft LKSVDD architecten een plan gemaakt om een verouderde gymzaal om te toveren tot een digitaal sportcentrum voor De Klup Twente in Almelo. Deze professionele vrijwilligersorganisatie richt zich op mensen met een beperking. Het digitale sportcentrum FUN-IE-Fit is een accommodatie geworden met interactieve games, bestemd voor zowel jongeren en ouderen als gehandicapten en chronisch zieken. De combinatie van exergames en tactische spelen maakt het FUN-IE-FIT centrum aantrekkelijk voor een brede groep gamers en geschikt voor het spelen van competities. De hele inrichting is hierop afgestemd. Het is daarnaast een ruimte voor ontmoeting, sociale interactie, revalidatie, competitie en het werven van nieuwe vrijwilligers.

Hoenderloo – Sporthal
In Hoenderloo is een sporthal gerealiseerd die prachtig in het groen ligt, maar tegelijkertijd op het knooppunt van functionele zones. Het stedenbouwkundig ontwerp en de landschappelijke invulling vormen één geheel. Het voorste gedeelte van de sporthal maakt contact met de landschappelijke ruimte en het knooppunt. Op de kopgevel van het gebouw is een abstract beeld van ‘volleyballers boven de net-rand’ achter de houten lattengevel aangebracht. Door de regelafstand van het hout en de situering van de sporthal komt de afbeelding bij de entree tot de Arckelaan duidelijk in beeld, maar vervaagt het beeld zodra men verder rijdt.

Rouveen – Clubgebouw SC Rouveen
Het ontwerp van het clubgebouw is geïnspireerd op de oorsprong en het karakter van de voetbalclub en de streekeigen cultuur; trots, gezellig, aandacht voor jong en oud en strevend naar gezondheid en duurzaamheid. Het gebouw is fraai ingepast in het Rouveense slagenlandschap. De oriëntering, de verschijningsvorm en de materiaalkeuze van het ontwerp sluiten aan op wat in de streek ‘eigen’ is. Het gebouw heeft een karakteristieke kapvorm, met een groot overstek waaronder het publiek bij slecht weer kan schuilen. Het terras en de ontmoetingsruimte bieden goed zicht op de voetbalvelden.

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier