Skip to content

Technisch ontwerpen (BIM)

Bouw Informatie Model (BIM) is het hulpmiddel om een ontwerp bouwbaar te maken. Onze modelleurs snappen hoe een ontwerp in elkaar zit en voelen aan wanneer een bepaalde keuze in de realisatie afbreuk doet aan het ontwerp of niet. Dat hebben zij voor op modelleurs bij een aannemer. Daarom heet dit bij ons technisch ontwerpen.

In het model (revit) toetsen wij of het project voldoet aan het bouwbesluit. We maken berekeningen in revit voor daglichttoetreding, spuiventilatie en luchtverversing.

We ontwikkelen ook software om de toepassing van BIM te vervolmaken en uit te breiden. Onze collega Chris Hanschen is (mede)ontwikkelaar van de tool SmartBouwbesluit (via Itannex), en werkt interdisciplinair samen om andere verbeteringen te ontwikkelen. Zo wordt het samenwerken in een model met ketenpartners steeds vanzelfsprekender en verbeteren we de kwaliteit.

Voor het Nationaal Archief in Emmen zitten alle faseringen in het model: de sloop, het bestaande, de nieuwbouw en alles waaraan het moet voldoen. Ook klimatologisch, bouwfysisch, beveiligings- en geluidstechnisch. Er staat zelfs in het model of je in een ruimte je jas kunt ophangen. Wat je noemt een BIM-model next level.

LKSVDD helpt ook bij ontwerpen van andere architecten om ze bouwbaar te maken. Meestal gaat dat in opdracht van een aannemer. We doen dat heel zorgvuldig, bij voorkeur in samenwerking met de architect, en met inachtneming van het idee achter het ontwerp.

Emmen – Nationaal Archief
Na een volledige upgrading van het gebouw, is een complex met een eigentijdse allure gerealiseerd. De bestaande betonconstructie is na deze herbestemming in zicht gebleven. De nieuwe gevel is geïnspireerd op de vele duizenden bewegingen die de archiefkasten jaarlijks maken. Om maximaal daglicht toe te laten, ten behoeve van een prettige lichte werkomgeving, is de gevel waar mogelijk ‘open’ gemaakt. Het vele glas is deels verhuld achter de geperforeerde en brons gekleurde gevelplaten die de volumeopbouw van het gebouw ondersteunen. Achter deze gevel schuilt ook het extreem ‘gesloten’ archiefdepot met meer dan 95 kilometer aan archiefkasten.

Emmen – Entreegebouw Wildlands & Atlas Theater

Nieuwegein – Doorslagzone
In het centrum van Nieuwegein worden 452 appartementen in vier verschillende woontorens gerealiseerd. In opdracht van Koopmans Projecten heeft LKSVDD architecten de appartementen technisch mogen uitwerken. Architect Rijnboutt uit Amsterdam maakte het ontwerp, waarna de BIM-professionals van LKSVDD hebben gezorgd voor het opzetten van de revitmodellen op DO niveau. Elke woontoren heeft een eigen architectuur en materialisering. De huur- en koopappartementen komen gedeeltelijk op een gezamenlijke onderbouw van parkeergarage, (fietsen)bergingen en techniek te staan. Op de begane grond van twee torens zijn commerciële ruimten voorzien van horecagelegenheden. Naar verwachting zullen de appartement-complexen begin 2027 gerealiseerd zijn.

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier