Skip to content

Technisch ontwerpen (BIM)

Bouw Informatie Model (BIM) is het hulpmiddel om een ontwerp bouwbaar te maken. Onze modelleurs snappen hoe een ontwerp in elkaar zit en voelen aan wanneer een bepaalde keuze in de realisatie afbreuk doet aan het ontwerp of niet. Dat hebben zij voor op modelleurs bij een aannemer. Daarom heet dit bij ons technisch ontwerpen.

In het model (revit) toetsen wij of het project voldoet aan het bouwbesluit. We maken berekeningen in revit voor daglichttoetreding, spuiventilatie en luchtverversing.

We ontwikkelen ook software om de toepassing van BIM te vervolmaken en uit te breiden. Onze collega Chris Hanschen is (mede)ontwikkelaar van de tool SmartBouwbesluit (via Itannex), en werkt interdisciplinair samen om andere verbeteringen te ontwikkelen. Zo wordt het samenwerken in een model met ketenpartners steeds vanzelfsprekender en verbeteren we de kwaliteit.

Voor het Nationaal Archief in Emmen zitten alle faseringen in het model: de sloop, het bestaande, de nieuwbouw en alles waaraan het moet voldoen. Ook klimatologisch, bouwfysisch, beveiligings- en geluidstechnisch. Er staat zelfs in het model of je in een ruimte je jas kunt ophangen. Wat je noemt een BIM-model next level.

LKSVDD helpt ook bij ontwerpen van andere architecten om ze bouwbaar te maken. Meestal gaat dat in opdracht van een aannemer. We doen dat heel zorgvuldig, bij voorkeur in samenwerking met de architect, en met inachtneming van het idee achter het ontwerp.

Emmen – Nationaal Archief: dit is ook een total engineering opdracht. We werken hierin samen met Dura Vermeer Bouw Hengelo. Het nieuwe archief in Emmen wordt in de zomer van 2019 in gebruik genomen. Een herbestemming van het oude gebouw van de Topografische Dienst van het Kadaster in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en onder het vergrootglas van het Atelier Rijksbouwmeester.

Emmen – Entreegebouw Wildlands & Atlas Theater

Nieuwegein – Doorslagzone

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier

Gratis adviesgesprek
Doe er uw voordeel mee

Barcelona-rechts