Technisch ontwerpen (BIM)

Bouw Informatie Model (BIM) is het hulpmiddel om een ontwerp bouwbaar te maken. Onze modelleurs snappen hoe een ontwerp in elkaar zit en voelen aan wanneer een bepaalde keuze in de realisatie afbreuk doet aan het ontwerp of niet. Dat hebben zij voor op modelleurs bij een aannemer. Daarom heet dit bij ons technisch ontwerpen.

In het model (revit) toetsen wij of het project voldoet aan het bouwbesluit. We maken berekeningen in revit voor daglichttoetreding, spuiventilatie en luchtverversing.

We ontwikkelen ook software om de toepassing van BIM te vervolmaken en uit te breiden. Onze collega Chris Hanschen is (mede)ontwikkelaar van de tool SmartBouwbesluit (via Itannex), en werkt interdisciplinair samen om andere verbeteringen te ontwikkelen. Zo wordt het samenwerken in een model met ketenpartners steeds vanzelfsprekender en verbeteren we de kwaliteit.

Voor het Nationaal Archief in Emmen zitten alle faseringen in het model: de sloop, het bestaande, de nieuwbouw en alles waaraan het moet voldoen. Ook klimatologisch, bouwfysisch, beveiligings- en geluidstechnisch. Er staat zelfs in het model of je in een ruimte je jas kunt ophangen. Wat je noemt een BIM-model next level.

LKSVDD helpt ook bij ontwerpen van andere architecten om ze bouwbaar te maken. Meestal gaat dat in opdracht van een aannemer. We doen dat heel zorgvuldig, bij voorkeur in samenwerking met de architect, en met inachtneming van het idee achter het ontwerp.

Emmen – Nationaal Archief: de detaillering voor dit project was millimeterwerk. In combinatie met de grillige, bestaande betonstructuur stelde dat enorme eisen aan de technische uitwerking. Er was bij dit project ook heel veel afstemming nodig. Veel van die afstemming is via het model geaccordeerd. BIM was echt een managementinstrument om dit project overzichtelijk te houden.

Emmen – Theater en entreegebouw dierentuin Wildlands: Hoewel dit een ontwerp van een andere architect is, hebben wij het technisch door-ontworpen. Onze BIM-afdeling heeft het gebouw letterlijk bouwbaar gemaakt binnen de budgetten en binnen de kwaliteitseisen die eraan gesteld waren.

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier

Gratis adviesgesprek
Doe er uw voordeel mee

Barcelona-rechts