Skip to content

Wonen

Ieder mens wil zich prettig en thuis voelen in zijn of haar eigen huis. Wij ontwerpen daarom woningen waar je gelukkig van wordt. We streven naar een ontwerp met goede plattegronden die aansluiten op de levensfase van bewoners. Met een optimale verbinding tussen binnen en buiten zorgen we voor comfortabele woningen.

Met onze woningontwerpen willen wij altijd een meerwaarde aan de omgeving geven en waarde creëren. We werken voor woningbouwcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars en bieden behalve een antwoord op een vraagstuk voor een bepaalde plek, ook een doorkijk naar de toekomst.

Als koploper op het gebied van circulariteit streven we naar een maximaal resultaat met het gebruik van minimale middelen. Natuurlijk is een woning duurzaam, energiezuinig en efficiënt. Maar onze ontwerpen zijn meer: ze zijn ook effectief. Flexibiliteit, schoonheid en aanpasbaarheid van een ontwerp zorgen namelijk voor het behoud van waarde én voor een goede woning waarin de bewoners zich behaaglijk voelen.

Enschede – Zuiderspoor
Het Zuiderspoor is een blikvanger, die bezoekers van de binnenstad van Enschede verwelkomt. De gevel ‘leeft’ door de wisselende dimensies in hoogte en diepte. Dit spel van de gevelvlakken, samen met de kleuren van de steen, de balkons en de loggia’s aan de voorzijde, en de diepe neggen van de vensters, brengt de gevel in beweging.
Langs het Blekerpad is de vormgeving van het gebouw meer ingetogen, maar nog steeds familiair aan het hoofdgebouw.

Hengelo – Elisahof
De woningen en appartementen zijn ontwikkeld vanuit de bestaande kwaliteiten van het landschap. Met de waarde van het parklandschap, de bomen, de Woolderbinnenbeek en haar oevers en de samenhang tussen de buurten als uitgangspunt. Het groen in het park is van alle kanten zichtbaar en toegankelijk.
Het appartementengebouw verbindt de bestaande hoge woongebouwen met de nieuwe wijk. De verspringende balkons zorgen voor een sculpturaal-uiterlijk. De woningen hebben een mooie afwisseling in de gevelindeling en variëren in kleur en textuur.

Wierden – De Klomphof
Het project omvat een grondige renovatie en verduurzaming van 28 bestaande appartementen van De Klomphof in Wierden, dertig nieuw te bouwen appartementen en twaalf levensloopbestendige woningen. De beslotenheid van het binnengebied, een groene hof, is een grote kwaliteit van dit plangebied. De aanwezigheid van volwassen bomen vormen een waardevolle groenstructuur. De woningen worden zodanig gerealiseerd en verduurzaamd dat ze een lange levensduur kennen en fraai verouderen. Dit zorgt voor een unieke en tijdloze uitstraling van de Klomphof.

Zwolle – Appartementencomplex Valerius
Met vier bouwlagen biedt het appartementencomplex ruimte aan 27 appartementen, geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Duurzaamheid en circulariteit staan centraal in dit ontwerp. Zo zijn de stoeptegels die voorheen op de locatie lagen, gebroken en verwerkt in de plint. De hoofdentree is bekleed met gebruikte houten latten en de keukens, badkamers en toiletten zijn gerealiseerd met circulaire producten. De bergingsdeuren kregen alle een circulair slot en een binnen-kozijn dat is vervaardigd uit gebruikt (balk)hout. Ook aan de energiezuinigheid van het gebouw en de appartementen is gedacht, waarbij wooncomfort voor de bewoners een belangrijk uitgangspunt was. Zo bestaat de gemakkelijk te bedienen installatie uit een ventilatiewarmtepomp en PV-panelen.

Zwolle – Breecamp Oost
Aan een belangrijke invalsweg in de wijk Stadshagen onderscheiden deze woningen zich door strakke gevelstenen met een frisse kleurstelling en fraaie metselwerkverbanden met diepe neggen. Het straatbeeld wordt bepaald door een robuuste baksteenarchitectuur, waarbij de kozijnen achter de gevelstenen zijn weggedetailleerd. De bijzondere detaillering en opvallende kleurstelling versterken de architectuur. Alle zowel huur- als koopwoningen hebben dezelfde uitstraling, met rijke details. Door de verspringing van de lessenaarskappen oogt elk blok uniek. Hierdoor ontstaat een speels en levendig straatbeeld.

Enschede – Boswinkel Oost
De ontwerpvisie ‘Ons Bos’ gaat uit van een gevarieerde opzet van de wijk Boswinkel Oost. In het ontwerp is nadrukkelijk ingezet op een sterke woonkwaliteit die gebruik maakt van het aanwezige groen. Er worden verschillende woningtypes gerealiseerd; een combinatie van grote en kleine grondgebonden woningen en appartementen, geschikt voor diverse doelgroepen. In de kern van de wijk bestaat de architectuur uit een hedendaagse invulling met een tuinstedelijk woonmilieu. De bebouwing aan de rand van de wijk krijgt een meer stedelijk karakter. Door de fraaie variatie in woningtypologie, in combinatie met veel ruimte voor groen, ontstaat een aangename wijk met een sterke cohesie.

Hengelo – 30 huurwoningen Goudenregenstraat
Aan de rand van Hengelo, in de wijk Veldwijk Zuid, zijn dertig ruime vrije huur- en sociale huurwoningen gerealiseerd. Het karakter van de woningen sluit aan op de reeds gerealiseerde bebouwing in de wijk én op de groene-beekzone. Door de openheid in de bebouwing kunnen de wijkbewoners de Berflobeek met de bijzondere flora en fauna goed ervaren. In het ontwerp is gekozen voor een goede balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid. Zo hebben het overstek en de pergola aan de zuidzijde de functie van een zonwering. Hiermee wordt oververhitting in de zomer voorkomen en kan warmte-instraling plaatsvinden in de winter. Ook zijn er wadi’s opgenomen, die het water bergen en via de bodempassage afvoeren naar de beek.

Putten –  Spruytengoed
Op een aantal belangrijke kruispunten in de wijk is ruimte gemaakt voor bijzondere architectuur. Zo staat er een ogenschijnlijk grote villa die in werkelijkheid bestaat uit drie rijwoningen. In de centrale entree bevinden zich de drie voordeuren. Het project bestaat naast deze villa uit een aantal rijwoningen, alle met een frisse uitstraling. De blikvanger is de verzorgde entree van deze woningen.

Enschede – Het lagerhuis in Roombeek
Dit duurzame appartementengebouw is nog in ontwikkeling. Het is ontworpen volgens de principes van circulair bouwen. Het ontwerp, de installaties, de ruimtes: alles is gericht op toekomstig hergebruik van materialen. De hele gevel wordt energieleverend. Het gaat hier niet alleen om technische duurzaamheid, maar ook om sociale duurzaamheid. Meer informatie: www.lagerhuisenschede.nl

Zwolle – Appartementen Fenikshof
In de wijk de Kamperpoort zijn 57 sociale woningbouw-appartementen gerealiseerd na de herbestemming van het terrein van het voormalige, grotendeels gesloopte Fenix-fabriekscomplex. De energiezuinige appartementen in dit historische deel van Zwolle zijn ontworpen in zes verschillende typen, van wisselende omvang. Bijzonder voor sociale woningbouw is de ondergrondse parkeergarage die plaatst biedt aan 36 auto’s van bewoners. De gevelopbouw kent een duidelijke gelaagdheid. De galerij-ontsluiting is zodanig vormgegeven dat maat en schaal harmoniëren met de binnenstedelijke omgeving, waarin de menselijke maat centraal staat. De zorgvuldig vormgegeven balkons en de met groen omzoomde terrassen bieden de bewoners woongenot en geven het gebouw zijn representatieve uitstraling.

Borne – Eschwonen Bornsche Maten
In het hart van de wijk ‘De Bornsche Maten’ zijn deze rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen gerealiseerd. Alle hebben een uitgesproken karakter. Een historisch ogend beeld met toch duidelijke hedendaagse vormgeving. Het dorpskarakter is herkenbaar door de combinatie van verschillende metselwerk-texturen en kleuren met zorgvuldige detaillering.

Enschede – Appartementen Mekkelholt
Het woningbouwproject in de wijk Mekkelholt bestaat uit 76 appartementen, verdeeld over drie wooncomplexen, en drie blokken van drie eengezinswoningen. Het project is geïntegreerd in het transformatie-plan voor het nieuwe Fazantplein, dat door de gemeente Enschede is ontworpen. Hierbij staan klimaatadaptiviteit, biodiversiteit en verblijfskwaliteit voorop.
De woningen en appartementen zijn duurzaam ontworpen en bijna geheel energieneutraal. Zo zijn de gevels en daken zeer goed geïsoleerd, hebben de woningen triple-beglazing en zijn op de daken PV-panelen geplaatst voor de energieopwekking.

Dieren – Solaris
In Dieren is een luxe appartementencomplex ontworpen en gerealiseerd dat een sterke relatie heeft met het landschap. De horizontaal-gestructureerde appartementen hebben door de grote mate van transparantie een wijds uitzicht over de IJssel en de uiterwaarden.

Dalfsen –  Oosterdalfsen
In de sfeer van Engelse plattelandsarchitectuur, of ‘cottage-architectuur’, is een combinatie van sociale woningbouw en koopwoningen gerealiseerd. Dit geheel passend in het historische cultuurgebied met een bijzondere, landschappelijke omgeving.

Ulft – Energie 0 woningen
Deze landschappelijke context vraagt om een bijzondere architectuur. De sociale huurwoningen zijn vormgegeven als verschillende schuren die vrij in het landschap staan. Door de inzet van bewezen technieken zijn deze ‘energie 0 woningen’ in Ulft comfortabel en duurzaam. De woningen zijn ontworpen met een flexibel casco, voor een grote vrije indeelbaarheid. Door onder andere een optimaal gebruik van zonne-energie en aardwarmte, een slimme meterkast en beperkte transmissie- en ventilatieverliezen vormen ze toekomstbestendige woningen die passen in de groene omgeving.

Putten –  Bijsteren: Dit is een project met 30 sociale huurwoningen en 14 sociale koopappartementen midden in een uitbreidingswijk. Bijzonder is dat hier in Putten voor de sociale woningbouw de mooiste plek in de wijk gereserveerd is. Onder grote, oude bomen, ontstaat een markante ontmoetingsplek. Sociaal, huur, koop en vrijstaand naast elkaar. 

Emmeloord – Urkerweg
Aan één van de uitvalswegen op het assenkruis van Emmeloord zijn sociale huurappartementen in een parkachtige setting gerealiseerd. De kopgevels zijn bijzonder vormgegeven om het belang van deze uitvalsweg te benadrukken. Om het ‘nieuwe Emmeloord’ te illustreren, zijn de blokken in een niet-rode kleurstelling uitgevoerd. De woongevels zijn westelijk georiënteerd en kijken uit op de polder.

Zwolle –  Werkeren
Door de kleurstelling met wit, zwart en terracotta en de forse overstekken van de daken is een vriendelijke en lichte atmosfeer in de wijk ontstaan. De organische vlakverdeling in de gevelopbouw zorgt voor een sterke samenhang tussen de woningen, waarbij toch elke woning anders is.

Nijmegen – De Waalsprong
De combinatie van appartementen en laagbouw is prominent gelegen aan het begin van de wijk Waalsprong. Het vormt op deze locatie een stedenbouwkundig markeringspunt. Het ontwerp verwijst naar de jaren vijftig architectuur met een sfeer die herinnert aan de wederopbouwarchitectuur, die dominant was in de landelijke bebouwing van deze omgeving.

Zwolle – Pierik Zuid
In Pierik Zuid in Zwolle is in de context van de bestaande beeldkwaliteit van de wijk een ontwerp gemaakt voor een combinatie van appartementen en woningen. Gevelaccenten, zoals kaders en de verticale gevelindeling, zijn terugkerende elementen. De woningen sluiten qua volume en gevelbeeld aan op de appartementen. Het appartementencomplex heeft een grote onderdoorgang naar de groene binnenruimte. In het ontwerp is veel aandacht voor gemeenschappelijk groen. Met het concept ‘zorgeloos groen’ zal de buurt het hele jaar door voorzien zijn van waardevolle groene zones.

Arnhem – Malburgen Zevenbladstraat
Een uniek project binnen de herontwikkeling van de wijk Malburgen in Arnhem. Het is een intiem woonhofje, een kleine verrassing in de wijk, die pas bij het betreden van het hofje zichtbaar wordt. De kleinschalige woningen zijn intiem en geborgen. Het bijzondere project is gericht op een sociale samenhang tussen de bewoners in het hofje. De woonplattegronden zijn daarop aangepast en straatgericht ontworpen, met een raamstelling die zoveel mogelijk op het hofje is georiënteerd.

Arnhem – Malburgen 2
In de wijk Malburgen zijn deze heldere maar bescheiden vormgegeven woonblokken gerealiseerd, met een grote samenhang in architectuur. De woonblokken sluiten aan op de stempelstructuur in de wijk Malburgen. Elke woning heeft dezelfde compositie, die rijk is aan detail. De breed-ontwikkelde woningen hebben een straatgerichte woonkamer met veel glas, voor een sterke sociale verbinding.

Emmeloord – Appartementen Paardenmarkt
Het ontwerp voor het appartementencomplex, een mix van reguliere sociale huurwoningen en zorgwoningen, bestaat uit twee gebouwen van drie lagen. Toegankelijkheid en sociale veiligheid staan voorop. Het ontwerp houdt daarom rekening met een goed gecontroleerde en ruime verkeersontsluiting en een alzijdige oriëntatie van de rondom gelegen woongevels. Naast de randvoorwaarden ten aanzien van kosten en stedenbouwkundige voorschriften is veel aandacht besteed aan de uitstraling en toekomstbestendigheid van de appartementen. De ‘buitenkant’, de noordzijde van de appartementen, is voorzien van baksteen in de stijl van de ‘Emmeloordse’ wederopbouw en ‘de binnenkant’, de zuidzijde, is bekleed met houten geveldelen.

Zwolle –  Hof en de 7 hoven
De Hof en de 7 hoven ligt in de Zwolse wijk Stadshagen. Het project kenmerkt zich door een gezellig hofje en verschillende woningtypen. De authentiek ogende, moderne woningen worden gekenmerkt door prominent aan de voorgevel gelegen dakkapellen en een steile kap.  Bijzonder is dat een deel van de woningen is ontworpen naar de regels van de ‘Stichting Europahouse’. Deze stichting, waarin diverse Europese landen participeren, heeft ontwerpregels opgesteld waarin onder meer veel aandacht is voor woningbreedte, indelingsvrijheid, veranderbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden, multifunctionaliteit en de toekomstwaarde van de woning.

 

Apeldoorn – De Melodie
Geïnspireerd door de jaren 50 architectuur uit de directe omgeving zijn vlak bij het Zuiderpark bijna honderd ruime woningen gerealiseerd. De woningen van geelbruin metselwerk met witte accenten rond de entrees hebben een traditionele opzet. Verscholen achter deze woningen liggen drie intieme hofjes. De toegangen tot deze hofjes worden geaccentueerd door kleine appartementsgebouwen aan weerzijde van de doorgang. Elk hofje heeft een ander karakter, waarbij er één speciaal is ontworpen voor ouderen. Samen vormt het een vriendelijk geheel dat qua maat en schaal goed aansluit op de directe omgeving.

Almere – Columbuskwartier Westpoint
In de eigentijdse wijk ‘Columbuskwartier’ in stadsdeel Almere-Poort bevindt zich dit expressieve en modernistische appartementencomplex, vormgegeven met de passende kleurstelling zwart-wit. De uitgedraaide balkons in de punten van het gebouw hebben een prachtig uitzicht over het Vasco da Gamapad, de groene as door de wijk, en de Henry Stanleystraat, een verkeersontsluitings-as door de wijk. Stedenbouwkundig ligt het complex prominent in de wijk, met een mooie relatie met de naastgelegen groenstrook.

Almere – Columbuskwartier Scheg
Als tegenhanger van Westpoint, vormt Scheg een meer introvert maar markant appartementencomplex. Scheg heeft een bijzondere vormgeving in stoere donkere steen, waarbij het accent op de afgeronde hoeken ligt. Samen met Westpoint ontstaat er een soort boekensteun, met Scheg in de uiterste zuidoostelijke hoek van de groene as en Westpoint als tegenhanger van de boekensteun aan de uiterste noordwestelijke zijde van de as.

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier