Skip to content

Zorg

Verzorgingshuizen worden eigenlijk niet meer gebouwd. Nu bouw je toekomstbestendige woningen, die gemakkelijk zijn aan te passen aan de zorgbehoefte van bewoners.

En bouw je wel een zorgcomplex, dan moet het vooral flexibel zijn. Door te investeren in het casco, kan een gebouw honderden jaren mee. De gebouwen zijn geschikt voor zorg, maar vrij van indeling. Dus als de zorg verandert, is het gebouw gemakkelijk aan te passen.

Wonen met zorg is nu meer gericht op participatie in de samenleving, op het langer zelfstandig wonen. Levensloopbestendige woningen: Kangaroo-woningen, aanpasbare woningen, of tijdelijke zorgkamers met losse woonmodules. Die participatie in de samenleving kun je ook stimuleren door de samenleving naar binnen te halen in een zorgcomplex. Zo is in Margaretha ook een publiek restaurant gevestigd en is de binnentuin voor iedereen toegankelijk. Zelfs onderdeel van een stadwandeling.

Kampen – Margaretha complex
Een grootschalig, modern woonzorgcomplex aan de Burgwal in Kampen. Het gebouw sluit helemaal aan bij het historische stadscentrum. Het binnenhof is een beschutte plek, die rust biedt aan de bewoners. Deze opnieuw aangelegde tuin is overdag vrij toegankelijk voor bezoekers en maakt deel uit van het stadswandelrouteplan. Diverse openbare functies zorgen op de begane grond voor interactie tussen bewoner en stad. In het complex is rijksmonument het Broekemapand (1931) integraal opgenomen.

Almelo – Commujon
Wij ontwierpen de multicare voorziening van Commujon (Communiceren met jongeren) waar gestreefd wordt naar een integrale behandelwijze voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun ouder(s)/verzorger(s). Er zijn drie voorzieningen: leefgroepen, sport en therapie en een kantoor. Alles is erop gericht om contact te maken met de jongeren, om van daaruit te werken aan een terugkeer in de maatschappij. In het complex zit een sporthal, zwembad, een bewegingsruimte, een dojo, een computerruimte en een theater.

Zwartsluis – zorgcentrum Frion
In opdracht van Wetland Wonen (Vollenhove) ontwierpen we 48 zorgwoningen en ruimten voor dagbesteding en –behandeling voor mensen met een lichte, zware en soms ook meervoudige handicap die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Behalve de vraag van Frion om een eigentijdse voorziening, was ook de delicate stedenbouwkundige situatie een belangrijk uitgangspunt voor de opzet en beeldvorming van het complex.

Zwolle – daklozenopvang De herberg
De Herberg zet zich in om daklozen een tweede kans te bieden in de maatschappij. Dat was ook het thema voor het gebouw zelf: materialen krijgen een tweede kans. De nieuwbouw is grotendeels opgetrokken uit gebruikte materialen (zoals sloophout), restpartijen bakstenen en afgekeurde, maar technisch goede materialen. Bekroond met de 2e prijs in de categorie ‘Charity’ van de ‘Global Award for the very best in Interior and Architecture’ (AIT Award), na het wederopbouwproject in New Orleans van Brad Pitt.

Hengelo – De Klokstee
Binnen een parkachtige setting bevindt zich het woonzorgcentrum De Klokstee, op de plek waar de voormalige Tuindorpschool stond. De architectuur van het woonzorgcentrum is afgestemd op de omgeving, die bepaald wordt door de wijk Nijverheid en de tuindorp-architectuur van de wijk ’t Lansink. De zorgvuldig gedetailleerde metselwerkarchitectuur van de gevels zorgt voor aansluiting met het omringende gebied. Het complex omvat een gevarieerd woonaanbod, een ontmoetingsruimte én een winkelcentrum. De grootschaligheid van het gebouw is doorbroken door een opdeling in verschillende volumes die het groene plein omsluiten. Alle zijn op een transparante manier verbonden met het centrale en prominente hoofdgebouw. Het hoger opgaande hoofdgebouw vormt een duidelijk herkenningspunt in de stad.

Zutphen – De Polbeek
Het duurzame woonzorgcentrum omvat ongeveer honderd wooneenheden van verschillende omvang, alle geschikt voor comfortabel wonen met zorg aan huis. In de onderste drie lagen zijn wijkgerichte voorzieningen opgenomen, zoals ontmoetingsruimten, een wijkrestaurant, kinderopvang, huiswerkbegeleiding, fysiotherapie en een kapper. Het opvallend vormgegeven gebouw markeert als herkenningspunt de noordelijke toegang van de rondweg om Zutphen. De ronde hoogbouw verbeeldt als een robuuste wachter de veilige burcht die het gebouw voor zijn bewoners wil zijn.

Het woonzorgcentrum heeft een hoge mate van flexibiliteit en vrije indeelbaarheid. Het is ook in de verre toekomst geschikt om er een andere bestemming aan te geven, inspelend op de woonvragen die dan actueel zijn. Het gebouw is grotendeels uitgevoerd in onderhoudsarm metselwerk en in de kleuren van de omringende wijk, aangevuld met grijstinten van wit tot zwart. Ook binnen vormen kleurstelling en materialen een harmonieus geheel met warme aardtinten. Dat alles zorgt voor een gevoel van geborgenheid.

Meer info

Wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier